Ajankohtaista / Gasgrid Finland Oy – varautuminen koronavirukseen

Gasgrid Finland Oy – varautuminen koronavirukseen

Gasgrid Finland Oy toimii huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä ja huolehtii Suomen yhteiskunnan maakaasun siirtoputkiston häiriöttömästä toiminnasta. Yhtiö noudattaa ja seuraa Suomen viranomaisten linjauksia ja ohjeistuksia koronaviruksen ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa. Yhtiö on päivittänyt sisäisen ennaltavarautumissuunnitelman mahdollisen pandemian varalta ja toimii tarvittaessa sen mukaisesti. Koronavirukseen valmistautuminen on tehty vaiheittain ja toimintaohjeita on kiristetty tilanteen etenemisen myötä.

Henkilökunnan ohjeistus

Gasgrid on tiedottanut ja ohjeistanut henkilökuntaa useasti koronaviruksen etenemisen eri vaiheissa. Tärkeintä on pitää huolta hyvästä käsihygieniasta nestesaippuapesulla tai desinfiointiaineen käytöllä. Yhtiö noudattaa ulkoministeriön matkustussuosituksia. Yhtiö on lisäksi linjannut etätyökäytännöt. Kokoukset muutetaan joko video- tai etäkokouksiksi mahdollisuuksien mukaan. Sairastuneena ei saa tulla töihin ja työntekijän omailmoitusmenettely sairaustapauksissa on käytössä laajennetulla mallilla. Viimeisin henkilökunnan tiedotus tehtiin 12.3.

Toimitusvarmuuden turvaaminen

Toimitusvarmuuden vuoksi Gasgrid suojaa erityisesti keskusvalvomon 24/7 toiminnan. Kokoukset on siirretty pois valvomosta ja vierailijoita ei oteta vastaan valvomoon. Valvomoon saa mennä vain pakottavista syistä. Valvomo työskentelee kahdessa vuorossa ja operaattoreita on varalla sairaustapauksen sattuessa. Koko henkilökunnan sijaisuudet on määritetty tehtävänkuvauksissa.

Maakaasun toimitusketjun osalta tilanne on Suomessa nyt aiempaa parempi, kun kaasua voidaan syöttää kahdesta pisteestä Suomeen eli Virosta ja Venäjältä. Sen lisäksi yhtiöllä on käytössä varapolttoaineen syöttömahdollisuus kaasuputkistoon mahdollisen kaasukatkon varalta. Siirtoputkiston laitteisto on laajasti kahdennettu.

Kriittisten toimittajien osalta kunnossapidon varautuminen on varmistettu ja muut ovat selvityksessä sopimusvastuuhenkilöillä. Valvontajärjestelmien osalta yhtiöllä on käytössä sopimuskumppaneita, joiden avulla pystytään hoitamaan mahdolliset häiriötilanteet.

Yhtiö on uusinut kriisiviestintäohjeen mahdollisen häiriötilanteen varalta vuoden 2020 alussa. Lisäksi yhtiön riskinarviointi on päivitetty.

Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, p. +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi.


Gasgrid Finland Oy
on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti infrastruktuuriamme, palveluitamme ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää.
Lue lisää:
www.gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria