Ajankohtaista / Gasgrid Finland järjestää markkinatoimijoille avoimen webinaarin 15.4. klo 13:30-15:00

Gasgrid Finland järjestää markkinatoimijoille avoimen webinaarin 15.4. klo 13:30-15:00

Gasgrid Finland järjestää julkisen kuulemisen 1.4.-1.6.2020 Suomessa sovellettavasta viitehintamenetelmästä. Tähän liittyen Gasgrid Finland järjestää markkinatoimijoille avoimen webinaarin 15.4. klo 13:30-15:00, jossa esitellään kuulemisen sisältöä painottuen laskentamenetelmien kuvaukseen. Tilaisuus pidetään englannin kielellä. Webinaarissa markkinatoimijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.

Avoimen kaasumarkkinan myötä noudatamme Euroopan komission asetuksia. Yksi keskeinen asetus on kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskeva verkkosääntö (tariffiverkkosääntö). Tariffiverkkosääntö asettaa velvoitteen järjestää kuuleminen viitehintamenetelmästä (postimerkki, CWD, matriisi), jota käyttäen tariffit määritetään. Ennen kuin tariffit vuodelle 2021 voidaan asettaa, Energiaviraston on hyväksyttävä viitehintamenetelmä seuraavan aikataulun mukaisesti.

Kuuleminen pitää sisällään mm. kuvauksen ehdotetusta viitehintamenetelmästä ja sen avulla laskettujen ohjeellisten viitehintojen (vuosituotteen) vertailun kapasiteetin mukaan painotetun etäisyysperusteisen (CWD) viitehintamenetelmän viitehintoihin, alusta vat tiedot TSO:n sallitulle tuotolle vuodelle 2021, siirtokustannusten jakoa koskevan arvion sekä alustavat tiedot hyödykepohjaisista siirtotariffeista ja muista kuin siirtohinnoista.

Mikäli haluat osallistua webinaarin, saat linkin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mika.myotyri@gasgrid.fi. Huomioithan, että liittymällä webinaariin kaikki osallistujat voivat nähdä osallistumisesi.

Lisätietoja
Mika Myötyri, kaasumarkkina-asiantuntija, p. +358 45 112 4515, mika.myotyri@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti infrastruktuuriamme, palveluitamme ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi
Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria