Ajankohtaista / Gasgrid Finland päivittää strategiansa neljän skenaarion pohjalta

Gasgrid Finland päivittää strategiansa neljän skenaarion pohjalta

Gasgrid Finland on laatinut strategiatyönsä pohjaksi neljä kaasujen tulevaisuutta koskevaa skenaariota. Skenaariotyö on ollut modernilla tavalla avoin tutkimusmatka mahdollisten tulevaisuudenkuvien äärelle.

Gasgridin strategian päivittämisen pohjaksi laadittavien skenaarioiden työstäminen aloitettiin helmikuussa 2020. Työn tulokset esiteltiin yli 200:lle energia-alan asiantuntijalle ja vaikuttajalle keskiviikkona järjestetyssä webinaarissa, jonka paneeliosuudessa olivat mukana EPP:n europarlamentaarikko Henna Virkkunen ja LUT:n professori Jero Ahola.

”Kaasujen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä on paljon ja niiden tunnistaminen on tärkeää. Omalta osaltamme haluamme olla aktiivisesti edistämässä Suomen hiilineutraaliutta ja innovaatiomyönteistä toimintaympäristöä. Skenaariotyön tulokset luovat meille hyvän pohjan rakentaa strategiaamme. Toivottavasti ne tukevat myös asiakkaiden ja sidosryhmien tulevaisuuden ennakointia ja kehitystyötä”, kuvaa Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Skenaarioiden rakentamiseen on kyselyiden, sidosryhmätyöpajan ja haastatteluiden kautta osallistunut Gasgridin oman henkilöstön lisäksi laaja joukko alan asiantuntijoita. Gasgridiä on työssä tukenut skenaariotyöhön erikoistunut konsulttiyhtiö Capful. Mikään neljästä skenaariosta ei ole ennuste tai Gasgridin näkemyksen mukaan toinen toistaan todennäköisempi.

Gasgridin strategiatyötä jatketaan nyt seuraavien neljän skenaarion pohjalta:

  • Suomi ilmastojohtajana, vedyn ja sähkön nousu. Perinteisen kaasun rooli vähenee Suomessa EU:ta nopeammin ja suomalainen yhteiskunta sähköistyy nopeasti. Erillinen vetyinfra rakentuu.
  • Suomi saarekkeena – kaasulla huoltovarmuutta. EU:n ilmastopolitiikka kiristyy ja Aasia on talouden veturi. Passiivinen metaaniala ei Suomessa uusiudu ja maan vetytalous kehittyy EU:ta hitaammin.
  • Ristiriitojen Eurooppa – perinteisen kaasun jatkoaika. EU ajautuu sisäisiin ristiriitoihin ja jää seuraamaan sivusta muiden suurvaltojen harjoittamaa geopolitiikkaa. Energiakäännös ei onnistu ja fossiilisten polttoaineiden jatkoaika alkaa.
  • Päättävästi hiilineutraaliuteen – monimuotoiset kaasut. Hiilineutraaliuteen tähtäävä politiikka mahdollistaa kaasusektorin transformaation ja investointeja tehdään uusien kaasujen kehittämiseen. Kaasun siirtoinfrastruktuurista tulee energiajärjestelmän aktiivinen tasapainottaja.

”Skenaariotyötä tehdessä on vahvistunut käsitys siitä, että kaasualalla on itse mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuteensa. Jos alana uskomme mahdollisuuksiimme luoda merkittävää hyötyä yhteiskunnalle sen pyrkiessä hiilineutraaliksi, meidän tulee entistä vahvemmin tehdä yhteistyötä ja viedä tätä viestiä eteenpäin – niin sanoin kuin teoin”, kiteyttää skenaariotyötä Gasgrid Finlandilla vetänyt Anni Sarvaranta.

Skenaariot on esitelty tarkemmin Gasgridin verkkosivuilla: Kaasut osana tulevaisuuden energiajärjestelmää.
Gasgrid Finlandin Kaasujen tulevaisuus -webinaarin tallenne on katsottavissa osoitteessa https://www.mediaserver.fi/live/gasgrid.

Lisätietoja:

Olli Sipilä, toimitusjohtaja, p. +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Anni Sarvaranta, johtaja, strategia ja markkinakehitys, p. +358 50 348 2071, anni.sarvaranta@gasgrid.fi


Gasgrid Finland Oy
on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti infrastruktuuriamme, palveluitamme ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria