Ajankohtaista / Gasgrid Finlandin visiona on tarjota alusta hiilineutraalille yhteiskunnalle

Gasgrid Finlandin visiona on tarjota alusta hiilineutraalille yhteiskunnalle

Suomen kaasujen siirtoverkostosta ja -järjestelmästä vastaavan Gasgrid Finlandin asiakkaita ja sidosryhmiä laajasti osallistaneen strategiatyön tuloksena on valmistunut yhtiölle uusi Visio 2035 sekä vuoteen 2023 ulottuva strategia. Aiemmin julkaistujen neljän skenaarion pohjalta luotu strategia on varmistaa menestys energiamurroksessa pitkällä aikavälillä ja visiona tarjota alusta hiilineutraalille yhteiskunnalle.

Gasgrid Finlandin Visio 2035 ja strategia julkaistiin tänään 15.10.2020 pidetyssä Gasgrid-webinaarissa Kaasujen tulevaisuus, osa II: Matkan alku.

Yhtiön visio kuuluu kiteytettynä näin: Kaasut mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan – me tarjoamme sille alustan.

Tulevaisuuden Suomessa päästöttömän sähkön osuus on paljon nykyistä suurempi. Kaasu-, lämpö- ja kylmäjärjestelmien integraatio tuo tarvittavaa joustoa ja mahdollisuuksia energian varastointiin. Kaasujen monimuotoisuus lisääntyy ja niille syntyy uusia käyttökohteita. Kaasumarkkinat ja Gasgrid Finlandin siirtoverkko ja palvelut muodostavat monipuolisen energia-alustan, joka tukee erilaisten kaasujen käyttöä, huoltovarmuutta, kaasujen siirtoa ja energiajärjestelmän joustavuutta sektori-integraation avulla.

Yhtiön vuosia 2020–2023 koskevassa strategiassa on neljä painopistealuetta:

  • Tulevaisuuden siirtoalusta: Menestystekijöiden kehittäminen vedyn sekä puhtaiden kaasujen markkinoiden ja sektori-integraation toteuttamiseen.
  • Asiakaslähtöiset kaasumarkkinat: Gasgrid Finland on Itämeren alueen johtava yhtiö kilpailukykyisten ja asiakaslähtöisten kaasumarkkinoiden edistämisessä sekä luotettavan, turvallisen ja kustannustehokkaan kaasun siirron varmistamisessa.
  • Vastuullinen muutosvoima: Vaikuttavuuden, tunnettuuden ja kumppaniverkostojen rakentaminen ja vastuullisuuden integrointi organisaation arkeen laajan muutoksen aikaansaamiseksi.
  • Kehittyvä toimintamalli: Vahvan pohjan rakentaminen hyvinvoivalle, muutoskyvykkäälle ja kehittyvälle organisaatiolle ja toimintamallille vision toteuttamiseksi.

”Uskomme vahvasti, että kaasualalla on kyky kehittyä ja haluamme olla aktiivisesti edistämässä vedyn ja puhtaiden kaasujen markkinaa sekä sektori-integraatiota. Tavoittelemme yhdessä asiakkaittemme ja sidosryhmiemme kanssa konkreettisia ratkaisuja, jotka vievät meitä kohti kiihtyvää energiamurrosta ja joustavaa integroitunutta energia- ja raaka-ainejärjestelmää”, kuvaa Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Gasgrid Finlandin toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Yhtiö edistää tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää aktiivisesti kehittämällä siirtoalustaansa, palveluitaan ja kaasumarkkinoita asiakaslähtöisesti. Tämä tehdään vaarantamatta yhtiön perustehtäviä.

Energiamurros on globaali haaste, johon Gasgrid Finland vastaa erityisesti Itämeren alueen tiiviillä yhteistyöllä. Edelläkävijyys joustavan energia-alustan kehittämisessä mahdollistaa myös Suomen energiaomavaraisuuden kasvattamisen. Lisäksi puhtaat kaasut luovat uusia työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia.

Katso lisää Gasgrid Finlandin verkkosivuilta osoitteessa https://gasgrid.fi/yhtio/visio-missio-strategia

Kaasujen tulevaisuus, osa II: Matkan alku -webinaari on katsottavissa jälkikäteen osoitteessa https://www.mediaserver.fi/live/gasgrid.

Lisätietoja:

Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, p. +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi.

Anni Sarvaranta, johtaja, strategia ja markkinakehitys, Gasgrid Finland Oy +358 50 348 2071, anni.sarvaranta@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Testaamme vikabanneria