Ajankohtaista / Kaasumarkkinauutiset 2

Kaasumarkkinauutiset 2

Hyvä markkinaosapuoli, seuraavassa kaasumarkkinoiden ajankohtaiset koostettuna.

Tiivistelmä:

  • Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdot kuultavana 13.11. saakka
  • Gasgrid Finlandin siirtopalveluiden ehdot kuultavana 13.11. saakka
  • Gasgrid järjestää Suomi-Baltia-alueen kaasumarkkinoiden integraatiota koskevia webinaareja – webinaarisarjalle jatkoa 6.11.
  • Muistutus tariffeja koskevista kuulemisista

Energiavirasto järjestää kuulemisen Gasgrid Finlandin siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 13.11.2020 saakka.

Siirtopalvelun ehdot

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 § edellyttää järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtopalvelua koskevien ehtojen vahvistamista ennen niiden käyttöönottamista. Järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana Gasgrid Finland on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi päivitetyt siirtopalvelun ehdot, jotka tulisivat voimaan 1.1.2021.  Tällä hetkellä voimassa olevat siirtopalvelun ehdot ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä Gasgrid Finlandin esittämistä siirtopalvelujen ehdoista.

Linkki kuulemismateriaaleihin: Klikkaa tästä

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 13.11.2020 sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(a)energiavirasto.fi sekä kopiona buket.yuksel(a)energiavirasto.fi. Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 1951/533/2020.

Lisätiedot: asiantuntija Buket Yüksel, buket.yuksel@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 150.

Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdot

Gasgrid Finland on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi päivitetyt Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismia koskevat ehdot, jotka tulisivat voimaan 1.1.2021. Tällä hetkellä voimassa olevat ehdot ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä siirtoverkonhaltijan esittämistä Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista.

Linkki kuulemismateriaaleihin: Klikkaa tästä

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 13.11.2020 sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(a)energiavirasto.fi sekä kopiona meri-katriina.pyharanta(a)energiavirasto.fi. Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 1950/533/2020.

Lisätiedot: asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta, meri-katriina.pyharanta@energiavirasto.fi, puh. 029 505 0093.

Gasgrid järjestämässä Suomi-Baltia-alueen kaasumarkkinoiden integraatiota koskevia webinaareja – Webinaarisarja saa jatkoa 6.11. klo 9:00-11:00

Gasgrid Finland järjesti 8.10. “Market Design” -webinaarin, jossa esiteltiin markkinaintegraation konseptimalleja sekä kuultiin mielenkiintoisia tapauksia Euroopan markkinoista, joissa markkinaintegraatio on jo toteutettu. Alueellisen markkinan kehittämistä koskeva webinaarisarja sai perjantaina 30.10. jatkoa, kun Gasgrid Finland yhdessä Viron, Latvian ja Liettuan siirtoverkonhaltijoiden kanssa järjestivät virtuaaliseen workshopin aiheesta ”Regional Gas Market Development #1”. Workshopissa käsiteltiin muun muassa yhteisen tariffialueen ja yhteisen tasealueen konsepteja, Gasgrid Finlandin ja Baltian siirtoverkonhaltijoiden yhdessä tekemän Suomi-Baltia-alueen virtausmallinnuksen tuloksia sekä kuultiin markkinatoimijan kokemuksia operoinnista kolmella markkina-alueella.

Alueellisen markkinan kehittämisen tavoitteena on kehittää hyvin toimivat, toimitusvarmat, luotettavat, kustannustehokkaat, vaatimustenmukaiset, avoimet ja syrjimättömät Suomen ja Baltian maiden kaasumarkkina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi webinaareissa keskeinen teema on asiakaslähtöisyys, mikä on Gasgridin yksi keskeisistä strategisista painopistealueista.

Seuraava Suomi-Baltia -alueen kehittämistä koskeva kaikille avoin webinaari järjestetään perjantaina 6.11. klo 9:00-11:00. Voit liittyä webinaariin klikkaamalla tästä.

Katso webinaarien esitysmateriaaalit ja videotallenteet tästä: LINKKI

Muistutus Gasgrid Finlandin järjestämästä kuulemisesta koskien tariffiverkkosäännön artiklan 30 mukaisia tietoja sekä Gasgrid Finlandin vuoden 2021 hinnastoa

Gasgrid Finland järjestää kuulemisen Gasgrid Finlandin vuoden 2021 hinnastosta sekä tariffiverkkosäännön artiklan 30 mukaisista tiedoista. Maakaasumarkkinalain mukaan siirtoverkonhaltijan oikeudet ja velvollisuudet asettaa siirtohinnat vuodelle 2021 rajoittuvat järjestelmän sisäisiin syöttö- ja ottopisteisiin. Kaasujärjestelmän kansainvälisten yhteyksien osalta kansallinen sääntelyviranomainen (NRA), Energiavirasto, asettaa siirtohinnat. Samanaikaisesti tämän kuulemisen kanssa, Energiavirasto järjestää kuulemisen ulkomaan yhteyksien viitehinnoista.

Linkki kuulemismateriaaleihin: Klikkaa tästä

Kuulemisaikaa on 5.11. klo 23:59 saakka. Lopulliset tariffit aikavälille 1.1.-31.12.2021 julkaistaan 30.11.2020 mennessä.

Voit lähettää lausuntosi seuraavaan sähköpostiin: commercial@gasgrid.fi

Lisätietoja kuulemisesta antaa Gasgrid Finlandin kaasumarkkina-asiantuntija Mika Myötyri: mika.myotyri@gasgrid.fi

Muistutus Energiaviraston järjestämästä kuulemisesta koskien vuonna 2021 maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavia siirtomaksuja ja muita ulkomaanyhteyksissä noudatettavia siirtopalveluiden ehtoja

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Gasgrid Finlandin esittämistä ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja ulkomaanyhteyksien siirtopalveluiden ehdoista 6.11.2020 saakka.

Maakaasumarkkinalain 100 §:n mukaan Energiavirasto vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuodeksi 2021 ennen niiden käyttöönottamista. Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä siirtoverkonhaltijan esittämistä ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja ulkomaanyhteyksien siirtopalveluiden ehdoista. Kuuleminen koskee siirtoverkkoon asetettavia maksuja ja ehtoja.

Linkki kuulemismateriaaleihin: Klikkaa tästä

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 6.11.2020 sähköpostiosoitteeseen: Kirjaamo(a)energiavirasto.fi, sekä kopiona heikki.mannermaa(a)energiavirasto.fi. Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 358/503/2020.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria