Ajankohtaista / Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2021 siirto- ja palveluhinnaston

Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2021 siirto- ja palveluhinnaston

Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2021 siirto- ja palveluhinnaston, jota sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Siirto- ja palveluhinnasto on voimassa tariffivuoden ajan, eli 1.1.-31.12.2021.

Maakaasumarkkinalain mukaisesti Gasgrid Finland järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana asettaa siirtomaksut Suomen sisäisiin syöttö- ja ottopisteisiin. Vuoden 2020 ja 2021 osalta maakaasujärjestelmän ulkomaan yhteyksien siirtomaksut asettaa Energiavirasto. Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnasto sisältää kaasun siirtohintojen lisäksi tasepoikkeamamaksujen laskentamenetelmät, kapasiteetin ylitysmaksun sekä keskitetyn tiedonvaihdon hinnat. Lisäksi hinnastossa on laskentaesimerkkejä hinnaston käytön helpottamiseksi.

Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnaston vuodelle 2021 löydät tästä: Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnasto 2021

Suomessa sovelletaan postimerkki-viitehintamenetelmää, jossa syöttö- ja ottopisteiden välinen etäisyys tai tekninen siirtokapasiteetti eivät vaikuta syöttö- tai ottokapasiteettimaksun yksikköhintaan, vaan syöttö- tai ottokapasiteetin hinta on sama kaikissa syöttö- tai ottopisteissä.

Lisätietoja: Mika Myötyri, kaasumarkkina-asiantuntija, mika.myotyri@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria