joulukuu 2020

Gasgridin 1. vuosi

Luen taas uudelleen vastuullisuustyöhömme liittyvää olennaisuusanalyysiä tässä paria päivää ennen joulua. Siinä tiivistetään sidosryhmiemme näkemykset siitä, mitä vastuulliselta Gasgridiltä odotetaan.

Gasgrid Finland Oy CLC:n jäseneksi

llmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt organisaatiojäseniksi Gasgrid Finlandin, työeläkevakuutusyhtiö Elon, Linja-autoliiton ja tuulivoimayhtiö Vestaksen. Uudet

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi valmistui

Gasgrid Finland Oy toteutti sidosryhmiensä kanssa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin lokakuussa 2020. Sidosryhmät vastasivat kyselyyn vastuullisuuden teemoista, jotka Gasgrid oli alustavasti tunnistanut

Testaamme vikabanneria