Ajankohtaista / Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Gasgrid Finlandin toimittamasta kaasumarkkinoiden Sääntökäsikirjasta 16.12.2020 saakka

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Gasgrid Finlandin toimittamasta kaasumarkkinoiden Sääntökäsikirjasta 16.12.2020 saakka

Energiavirasto järjestää kuulemisen kaasumarkkinoiden Sääntökäsikirjasta, johon viitataan valtioneuvoston asetuksessa koskien maakaasun toimituksen selvitystä ja mittausta (1008/2019).

Sääntökäsikirja koskee tasevastuuta, maakaasun toimitusten selvitystä ja maakaasun toimitusten mittausta maakaasujärjestelmässä. Käsikirjan menettelyt sitovat verkonhaltijoita, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoita ja maakaasumarkkinoiden osapuolia yleisesti edellyttäen, että unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä ei ole annettu sääntökäsikirjasta poikkeavia säännöksiä.

Päivitetyn Sääntökäsikirjan on määrä astua voimaan 1.1.2021, kun tällä hetkellä voimassa oleva Sääntökäsikirja on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Lausunnot on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 16.12.2020.

Lisätietoja kuulemisesta löydät täältä: https://energiavirasto.fi/-/kuuleminen-gasgrid-finland-oy-n-yllapitamasta-kaasumarkkinoiden-saantokasikirjasta

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria