Ajankohtaista / Gasgridin 1. vuosi

Gasgridin 1. vuosi

Luen taas uudelleen vastuullisuustyöhömme liittyvää olennaisuusanalyysiä tässä paria päivää ennen joulua. Siinä tiivistetään sidosryhmiemme näkemykset siitä, mitä vastuulliselta Gasgridiltä odotetaan. Turvallisuus, toimitusvarmuus ja tasapuolisuus nousevat ensisijaisina asioina, niiden jälkeen ilmastonmuutoksen hillintä, avoimuus sekä ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

Gasgridin ensimmäistä vuotta Suomen kaasujen siirtoinfrastruktuurin kehittäjänä ja sen päällä toimivan avoimen kaasumarkkinan pyörittäjänä voidaan pitää onnistuneena näiden kriteerien perusteella. Turvallisuus oli hyvällä tasolla meidän ja kumppaneiden osalta. Tavoitteenamme on, että jokainen meidän toiminnassamme mukana oleva pääsee turvallisesti kotiin työpäivän jälkeen.  Toimintavarmuutemme on ollut huippuluokkaa, mikä on turvallisuuden lisäksi asioita joista emme tingi. Globaali pandemia osoitti huoltovarmuuden ja varautumisen tärkeyden. Helmikuussa riskitason noustessa kävimme läpi varautumissuunnitelmamme pandemiaan liittyen ja käynnistimme toimenpiteet onnistuneesti. Myös asiakkaamme ovat meille kertoneet tyytyväisyydestään. Kaasujen kilpailukyky on parantunut ja markkina on toiminut hyvin. Nämä viestit innostavat meitä, koska etenkin asiakasrajapinnan ja toimitusvarmuuden parissa työskentelevät ammattilaisemme ovat tehneet töitä joustavasti ja urhoollisesti tämän eteen. Otamme nämä opit ja palautteet ohjenuoraksi edelleen ensi vuodelle.

Mikä mahdollisti onnistumisen pienelle organisaatiolle ison muutoksen keskellä – ja kun vielä lähihistorian suurimmista kriiseistä koronan muodossa iski päälle? Minusta se kiteytyy hienosti meidän juuri määritellyissä arvoissamme, joiden löytämisestä vastasi meidän henkilöstömme.

Tunnemme vastuumme – yhtiötämme ajaa vahva velvollisuuden tunto asiakkaita, sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa kohtaan. Osaavat ammattilaiset pyrkivät väsymättä yhdistämään vastuullisuuden, turvallisuuden, asiakaslähtöisyyden, tehokkuuden ja ketteryyden onnistuneiksi päätöksiksi. Tämä sitoutuminen näkyy mielestäni arjen teoissa. Kriittisen laitteen huippuosaaja lähtee viikonloppuna varmistamaan sen toiminnan. Asiakastiimi priorisoi tehtäviään, jotta saamme tehtyä erittäin nopeassa aikataulussa toimenpiteet asiakkaan yllättävässä tarpeessa. Ja korjaustilanteessa sovimme asiakkaan kanssa oikea-aikaisesta kaasun käytöstä, jolla vältämme metaanipäästöjä. Gasgrid tavoittelee olevansa vähintään Euroopan paras ja asiakaslähtöisin kaasualan toimija Uskomme pääsevämme tähän hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön sitoutumisella. Tämä tulee olemaan painopisteemme myös tulevina vuosina. Gasgridin toiminta alkoi 1.1.2020 klo 00:00, jonka jälkeen ei ole ollut sekuntiakaan, etteikö joku olisi ollut huolehtimassa Suomen kaasujen saannin varmuudesta ja yhtiön toiminnasta. Erityisesti näin poikkeuksellisena koronavuotena esitän erittäin suuret kiitokset jokaiselle gasgridiläiselle sitoutumisesta ja teoista.

Rakennamme tulevaisuutta – On ollut hienoa nähdä, että koronakriisin keskellä panokset ilmastonmuutoksen hillintään kasvavat EU:ssa ja globaalisti. Laadimme Gasgridille yhdessä sidosryhmiemme kanssa uuden strategian. Visiomme vuodelle 2035 on: Kaasut mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan – me tarjoamme sille alustan. Haluamme olla muutoksen rohkea suunnannäyttäjä ja alan yhdistävä tekijä. Strategiassamme on kolme ulkoista painopistettä: 1) Tulevaisuuden siirtoalusta, 2) asiakaslähtöinen kaasumarkkina ja 3) vastuullinen muutosvoima. Vetytalous voi muuttaa Suomen puhtaan energian ja joustavuuden viejäksi. Biokaasun vielä aktiivisempi lisääminen voisi tuoda työpaikkoja läpi Suomen nopeallakin aikataululla. Vuonna 2021 laadittavassa ilmasto- ja energiastrategiassa pitäisi luoda kunnianhimoiset askelmerkit seuraaville vuosille ja luoda näkemys vetytalouden, muiden P2X-teknologioiden ja sektori-integraation rooleista Suomessa vuosiksi 2030–2050. Vaikka maailma juoksee nyt vauhdilla, on hyvä tehdä omat johtopäätökset ja valinnat kylmäpäisen rauhallisesti. Itse etsisin vastausta kysymykseen missä ovat Suomen tarpeet ja kilpailuedut – ja kuinka paljon niille on myös kysyntää globaalisti? Pilotteja ja demonstraatioita on tärkeää käynnistää mahdollisimman nopeasti, jotta opimme lisää sekä teknologioista että tarvittavista markkinarakenteista.

Toimimme yhdessä – tämä on ehkä kaikkein tärkeintä. Gasgridin toiminta perustuu avoimuuteen, reiluuteen ja hyvään yhteishenkeen yhtiön sisällä ja laajasti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Haluamme olla luotettava yhteistyökumppani, jota on helppo lähestyä. Pidämme joukkueena huolta toisistamme ja annamme jokaisen olla oma itsensä. Markkinatoimijat ovat antaneet meille avoimesti palautetta. Arvostan tätä dialogia, koska sillä voimme priorisoida niitä asioita mitkä ovat teille tärkeitä. Vaikka alueellisissa kaasumarkkinoissa on vielä paljon kehitettävää, rakenteet ja yhteistyö syvenivät hyvin Baltian maiden kaasujen kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Pyrimme koko ajan kehittämään markkinan rakenteita ja viestimään markkinoiden toimintatavoista, jotta meidän asiakkaamme ja yhteiskunnat hyötyisivät olemassa olevasta infrastruktuurista. Teemme myös yhteistyötä EU-komission ja alueen energiaministeriöiden sekä regulaattoreiden kanssa, jotta markkinat kehittyisivät. Suomessa teemme yhteistyötä laajasti sekä kaasusektorin sisällä, huoltovarmuuden toimijoiden kesken että koko energia- ja raaka-ainejärjestelmän kehittämiseksi. Kiitän kaikkia sidosryhmiämme yhteisestä tekemisestä, avoimista ja suorista keskusteluistamme ja luottamuksesta meidän ensimmäisenä toimintavuonnamme.

Vastuumme tuntien jatkamme tulevaisuuden rakentamista yhdessä toimien. Hyvää juhlakautta ja menestyksekästä vuotta 2021 toivottaen,

Olli Sipilä
Toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria