Ajankohtaista / Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2020 kuukausikohtaiset neutralointimaksut

Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2020 kuukausikohtaiset neutralointimaksut

Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2020 kuukausikohtaiset neutralointimaksut. Neutralointimaksujen tarkoitus on varmistaa, että Gasgrid Finlandin tasehallintatoimenpiteet ovat kustannusneutraaleita. Gasgridille ei saa koitua voittoa tai tappiota siitä, että se suorittaa tai vastaanottaa päiväkohtaisia tasepoikkeamamaksuja, päivänsisäisiä maksuja, tasehallintatoimiin liittyviä maksuja ja muita maksuja, jotka liittyvät tasehallintatoimintoihin. Siirtoverkonhaltijan on siirrettävä neutralointimaksujen avulla tasevastaaville:

  1. Kaikki kustannukset ja tulot, jotka aiheutuvat päiväkohtaisista tasepoikkeamamaksuista ja päivänsisäisistä maksuista;
  2. Kaikki kustannukset ja tulot, jotka aiheutuvat toteutetuista tasehallintatoimista; sekä
  3. Kaikki muut kustannukset ja tulot, jotka liittyvät siirtoverkonhaltijan toteuttamiin tasehallintatoimintoihin.

Jokaisen tasevastaavan on maksettava siirtoverkonhaltijalle tai siirtoverkonhaltijan on hyvitettävä tasevastaavalle tasehallinnan neutralointimaksut jokaiselta kaasukuukaudelta. Tasehallintatoimenpiteiden neutraaliuden varmistamiseksi ja syksyllä voimaan astuneiden päivitettyjen tasehallinnan ehtojen mukaisesti Gasgrid julkaisee vuotta 2020 koskevat neutralointimaksujen yksikköhinnat.

Kaasukuukausikohtaisen neutralointimaksun hinta määritetään kunkin kaasukuukauden jälkeen. Tasevastaavan kuukausikohtainen neutralointimaksu [€/kaasukuukausi] määräytyy kertomalla tasevastaavan tasehallintasalkkuun sisältyvien yhteenlaskettujen ottojen määrä kaasukuukauden aikana (sis. ottovyöhyke, virtuaalinen kauppapaikka ja Balticconnector) ko. kaasukuukauteen sovellettavan neutralointimaksun hinnalla. Ottomäärät perustuvat lopullisen taseselvityksen tuloksiin.

Gasgrid julkaisee jatkossa neutralointimaksujen yksikköhinnat verkkosivulla kerran kuukaudessa. Tasehallinnan neutralointimaksuihin liittyvien maksujen laskutuskausi on jatkossa kolme kaasukuukautta.

Lisätietoja:  Mika Myötyri, Kaasumarkkinakehityspäällikkö, mika.myotyri@gasgrid.fi, +358451124515

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria