Ajankohtaista / Kapasiteetti Balticconnector yhdyspisteeseen aikajaksolle 5.4.2021 – 11.4.2021 on julkaistu

Kapasiteetti Balticconnector yhdyspisteeseen aikajaksolle 5.4.2021 – 11.4.2021 on julkaistu

Balticconnectorin kapasiteetti aikajaksolle 5.4.2021 – 11.4.2021 on 33 000 000 kWh/päivä.

Elering, Gasgrid Finland ja Conexus ovat yhteistyössä selvittäneet keinoja kasvattaa Balticconnector-yhdyspisteen kapasiteettia. Epätavanomainen siirtomalli Incukalnsin kaasuvarastosta Karksin yhdyspisteeseen voi kasvattaa Balticconnectorin kapasiteettia 2-3 GWh/d aikana, jolloin Viron kompressorikapasiteetti ei vielä ole käytettävissä. Siirtomallista seuraava lopullinen kapasiteetin lisäys on riippuvainen kaasun kulutuksesta siirtoverkonhaltijoiden kansallisissa verkoissa. Siirtomallin mahdollisimman suuren vaikutuksen saavuttamiseksi, seuraavien ehtojen tulisi toteutua:

  1. Viron paikallinen kaasun kulutus tulisi turvata mahdollisimman suurilta osin Värskan rajapistettä hyödyntäen (edellyttää markkinaosapuolien nominointeja Värskaan);
  2. Kaasun syöttö Viro-Latvia alueelle tulisi tapahtua mahdollisimman suurilta osin Incukalnsin kaasuvaraston kautta (edellyttää markkinaosapuolien nominointeja Incukalnsista markkinalle);
  3. Kaasun syöttö Viro-Latvia alueelle tulisi tapahtua mahdollisimman pieniltä osin Luhamaan rajapisteen kautta (edellyttää vähäistä nominointia Luhamaan rajapisteestä markkinalle).

Varmistaakseen kiinteän kapasiteetin tarjonnan Balticconnectorissa, Baltian ja Suomen siirtoverkonhaltijat kasvattavat fyysistä virtausta Incukalnsin kaasuvarastosta Suomeen ja tarkastelevat markkinalle annettavaa vapaata kapasiteettia viikoittain.

Lisätietoja:

Jarno Lonka, käyttöpäällikkö, jarno.lonka@gasgrid.fi, +358 40 180 0883
Mika Myötyri, kehityspäällikkö, kaasumarkkinat, mika.myotyri@gasgrid.fi, +358 45 112 4515

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria