Ajankohtaista / Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Gasgrid Finlandin keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Gasgrid Finlandin keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

Gasgrid Finland on toimittanut Energiavirastolle järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan nk. Kaasudatahubin ehdot. Maakaasumarkkinalain mukaan Gasgrid Finland vastaa järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana markkinaprosessien edellyttämän tiedonvaihdon ja -hallinnan keskitetystä järjestämisestä ja taseselvityksestä jakeluverkoissa.

Energiavirasto varaa tiedonvaihtopalvelua käyttäville markkinaosapuolille ja muille sidosryhmille tilaisuuden lausua keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 18.5.2021 saakka.

Lisätietoja kuulemisesta löydät Energiaviraston tiedotteesta.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria