Ajankohtaista / Gasgrid Finland on julkaissut vastineen koskien liittymissopimusten päivitystä ja siihen liittyvää kaasun toimitusasemien käyttöhyödykkeiden kompensaatiomallia

Gasgrid Finland on julkaissut vastineen koskien liittymissopimusten päivitystä ja siihen liittyvää kaasun toimitusasemien käyttöhyödykkeiden kompensaatiomallia

Gasgrid Finland Oy (“Gasgrid”) on julkaissut vastineen koskien liittymissopimusten päivitystä ja siihen liittyvää kaasun toimitusasemien käyttöhyödykkeiden kompensaatiomallia. Gasgrid järjesti 31.3.-30.4.2021 liittymäasiakkailleen kuulemisen, johon Gasgrid vastaanotti viisi lausuntoa. Gasgrid kiittää kaikkia lausunnon toimittaneita markkinaosapuolia.

Gasgrid on laatinut vastaanotettujen lausuntojen perusteella vastineen, joka pitää sisällään vastaukset lausunnoissa esitettyihin asiakohtiin sekä tiedotuksen seuraavista toimenpiteistä liittymissopimusten päivitysten sekä kaasun toimitusasemien käyttöhyödykkeiden kustannusten kompensaatiomallin osalta.

Löydät vastineen tästä.

Lisätietoja: Mika Myötyri, kehityspäällikkö, kaasumarkkinat, mika.myotyri@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria