Ajankohtaista / 500 syytä kiittää ja toivottaa turvallista kesää

500 syytä kiittää ja toivottaa turvallista kesää

Vähän aikaa sitten Gasgridiläiset ylittivät tärkeän rajapyykin: yli 500 päivää ilman työtapaturmia. Tämä saavutus saa minut onnelliseksi ja haluan välittää siitä suuret kiitokset koko henkilöstölle. Meidän keskeisin tavoitteemme on, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen turvallisesti ja terveenä kotiin.

En usko saavutuksen olevan sattumaa. Ensimmäistä kertaa kävellessäni Kouvolan toimipisteen ovelle, uusi kollegani kertoi havainneensa turvallisuuspoikkeaman kiinteistön huoltotöissä ja keskustelleensa siitä rakentavassa hengessä kumppanimme kanssa. Turvallisuus nousee esiin lähes aina riippumatta keskustelun aiheesta ja läsnäolevista asiantuntijoista. Läheltä piti -tilanteissa ”leadtime” on ollut tähän mennessä alle tunti siihen, että olen saanut tapahtumista tiedon. Eri tilaisuuksissa ja kokouksissa saamme usein kuulla turvallisuusherättelyitä jostakin turvallisuuteen liittyvästä aiheesta. Ne palaavat aina mieleeni sekä itse asian eteen tullessa kuin myös silloin, kun törmään yleisesti tilanteeseen missä pitää erityisesti ajatella turvallisuutta.

Tässä on vain muutama esimerkki siitä, mitkä seikat ovat tunnusomaisia hyvälle ja vastuulliselle turvallisuuskulttuurille ja -osaamiselle. Sama välittyy myös kumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme läpi kaasualan.

Uskon tulevaisuudessa olevan yhä suurempaa tarvetta turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen kehittämiselle. Yhteiskuntamme infrastruktuurit vanhenevat nopeasti samalla, kun aivan uusia teknologioita otetaan käyttöön. Toimimme koko ajan yhä verkostoituneemmin asettaen haasteita johtamiselle ja kehittämiselle – tämä pitää sisällään myös hybridityön mallin koronapandemian jälkeen. Ennakoin myös, että sidosryhmämme asettavat kaikille energia- ja teollisuustoimijoille suurempia turvallisuusvaatimuksia osana laajempaa ESG-kehitystä.

Näen tämän kehityksen mahdollisuutena Gasgridille ja koko kaasualalle. Voimme olla aktiivinen keskustelija ja oppija eri alojen keskuudessa. Lisäksi näyttä siltä, että vetytalous on kehittymässä keskeiseksi osaksi energia- ja raaka-ainesektoreita. Vaikka vetykaasua on käytetty teollisissa ympäristöissä ennenkin, nyt se laajenee aivan uusiin ympäristöihin. Tässä me voimme olla suunnannäyttäjänä yhdessä kaasualan sidosryhmiemme kanssa: miten luoda turvallisuuskulttuuria, toimintatapoja ja säädöstöä oikeaan aikaan ja kestävää kasvua edistäen.

Tähän kannattaa kuitenkin palata vasta lomakauden jälkeen, ja kiinnittää huomio hyvin ansaittujen lomien viettoon – yhtä turvallisesti kuin Gasgridin 500 ensimmäistä päivää. Toivotan kaikille Gasgridiläisille, kumppaneillemme ja sidosryhmillemme hyvää kesää ja lomakautta. Myös näinä jokaisena tulevana hetkenä Suomen kaasunsiirron ja markkinoiden turvallisuutta ja toimitusvarmuutta valvoo ja ylläpitää sitoutunut ammattilaisten tiimi läpi kaasualan.

Olli Sipilä
Toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria