Ajankohtaista / Energiavirasto järjestää kuulemisen koskien vuoden 2022 tariffien hintakertoimia, alennuksia sekä kausitekijöitä

Energiavirasto järjestää kuulemisen koskien vuoden 2022 tariffien hintakertoimia, alennuksia sekä kausitekijöitä

Komission asetuksen (EU) 2017/460 (tariffiverkkosääntö) artiklan 28 mukaisesti Energiavirasto järjestää kuulemisen asiaankuuluville sidosryhmille ja kaikille toisiinsa suoraan yhteydessä olevien jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille seuraavista seikoista:

  • Hintakertoimien taso
  • Kausitekijöitä sovellettaessa kausitekijöiden taso 15 artiklan mukaisesti
  • 9 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan mukaisten alennusten taso.

Kuuleminen koskee tariffivuotta 2022 (1.1.2022-31.12.2022). Napsauta tästä nähdäksesi kuulemismateriaalit.

Julkinen kuuleminen järjestetään 12.10. – 5.11.2021. Lausunnot tulee toimittaa 5.11.2021 mennessä Energiavirastolle osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero 3221/503/2021.

Gasgrid Finland on käynnistämässä pian kuulemisen koskien vuoden 2022 tariffistoa sisältäen viitehinnat (= vuosikapasiteettituotteen hinta), keskitetyn tiedonvaihdon maksut sekä ottovyöhykkeeltä veloitettavat hyödykemaksut. Kuulemisen käynnistyttyä Gasgrid tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria