Ajankohtaista / Kaasujen alkuperätakuujärjestelmän asiakastiedote

Kaasujen alkuperätakuujärjestelmän asiakastiedote

Valmistelussa olevan sääntelyn myötä Gasgrid Finland Oy:stä on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Lakiesitys energian alkuperätakuiksi on eduskun-nan käsittelyssä syysistuntokaudella. Alun perin käsittelyn piti olla kevätistuntokaudella niin, että laki olisi tullut voimaan 30.6.2021.

Lainsäädännön valmistelutyö on edennyt ja työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lain eduskuntakäsittely olisi marraskuussa. Gasgrid Finland pitää seuraavan tiedotustilaisuuden maanantaina 22.11.2021 klo 12–14.30. Varaattehan ajan kalentereistanne. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Helsingissä (mahdolliset koronarajoitukset huomioiden) tai etäyhteydellä. Lähetämme kutsun ja ohjelman hieman lähempänä tilaisuutta. Tarkoitus on kuitenkin käydä läpi tilanne ml. ulkomaansiirrot ja puheenvuorot on varattu myös viranomaisille.

Tässä asiakastiedotteessa kerromme alkuperätakuujärjestelmän ajankohtaisista asioista tällä hetkellä.

Lainsäädäntö

HE 87/2021 vp laiksi energian alkuperätakuista annettiin eduskunnalle 12.5.2021 ja lakiesityksen käsittely jatkuu eduskunnassa syysistuntokaudella. Tämänhetkinen arvio on, että laki voisi tulla voimaan arviolta joulukuun alkupuolella. Lain voimaantulon viivästymisen vuoksi työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu uusia siirtymäaikoja niin, että alkuperätakuurekisterin vaatima sähköinen rekisteri tulisi ottaa käyttöön viimeistään 1.4.2022 ja varmennus-/todentamisvelvoite alkaisi 1.7.2022.

Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi on valmisteilla valtiovarainministeriössä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla lokakuun alussa ja myös Gasgrid Finland lausui asiassa. Lisätietoa lain valmistelusta löytyy valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Biokaasusertifikaattijärjestelmä

Biokaasusertifikaatin haltijan ilmoituksesta Gasgrid Finland voi muuttaa alkuperätakuulain voimaan tullessa tai sen jälkeen biokaasusertifikaattirekisteriin merkityn biokaasusertifikaatin alkuperätakuuksi. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltujen siirtymäaikojen mukaan ilmoitus olisi tehtävä 31.5.2022 mennessä. Viimeiset biokaasusertifikaatit myönnetään 31.3.2022 tuotetulle biokaasulle. Nykyisin käytössä oleva vapaaehtoinen biokaasusertifikaattijärjestelmä ajetaan alas, kun biokaasusertifikaateille ei ole enää tarvetta – viimeistään siis syksyllä 2023.

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt

Gasgrid Finlandin laatima luonnos alkuperätakuujärjestelmän säännöistä oli kommentoitavana loppukesästä. Virallinen kuuleminen tapahtuu Energiaviraston toimesta, kun kommenttien pohjalta laadittu seuraava versio toimitetaan Energiavirastolle ja laki energian alkuperätakuista on annettu.

Alkuperätakuurekisteri ja muut asiakirjat sekä ohjeet

Gasgrid Finland tulee ottamaan alkuperätakuurekisterin vaatiman sähköisen järjestelmän käyttöön lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1.4.2022. Alkuperätakuita tullaan myöntämään taannehtivasti lain voimaantulosta alkaen. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää sopimusta Gasgrid Finland kanssa.

Sopimukset, järjestelmän asiakasohjeet, myyntiehdot ja -hinnat, hinnoittelumenetelmät, rekisterin käyttökoulutus sekä verkkosivujen kehittäminen asiakaspalvelevaksi ovat Gasgrid Finlandilla valmisteilla. Kerromme näistä lisää seuraavassa tiedotustilaisuudessa marraskuun lopulla.
Kysymykset kaasujen alkuperätakuuseen liittyen pyydämme lähettämään osoitteeseen biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi. Lisätietoja löytyy myös Gasgrid Finlandin verkkosivuilta.

Lisätietoja: Heli Haapea, Palvelupäällikkö, puh. +358 40 352 7643, heli.haapea@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria