Ajankohtaista / Gasgrid ja Fingrid yhteiseen tutkimushankkeeseen vetytalouden mahdollistamiseksi

Gasgrid ja Fingrid yhteiseen tutkimushankkeeseen vetytalouden mahdollistamiseksi

Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland ja kantaverkkoyhtiö Fingrid aloittivat keväällä 2021 yhteistyön, jonka tavoitteena on selvittää vetytalouden mahdollisuuksia Suomessa sekä energiainfrastruktuurin roolia vetytalouden mahdollistajana. Yhteistyö saa konkreettista jatkoa Gasgridin ja Fingridin yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joka toteutetaan osana laajempaa, useista suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvaa tutkimushankekonsortiota. Business Finland on 28. lokakuuta myöntänyt tukea sekä Fingridin ja Gasgridin yhteishankkeelle, että laajemmalle kokonaisuudelle.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii nopeita ja suuria päästövähennyksiä. Puhtaasti tuotetun vedyn hyödyntäminen on tunnistettu potentiaaliseksi päästövähennyskeinoksi ja vedyn kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi niin kotimaassa kuin koko Euroopassa.  Tulevaisuuden vetytalous luo tarpeita energiainfrastruktuurin kehittämiselle ja yhteissuunnittelulle. Gasgridin ja Fingridin yhteistyöhankkeessa tutkitaan vedyn tuotannon ja kulutuksen tulevaisuuden kehityskulkuja Suomessa. Tavoitteena on tunnistaa konkreettiset jatkokehitystarpeet vetytalouden mahdollistamiseksi energiajärjestelmien ja markkinoiden kehityksen näkökulmasta.

”Suomella on erinomaiset edellytykset tuottaa erittäin paljon puhdasta ja edullista sähköä. Tämä luo meille kilpailuetua vedyn tuotannossa. Vahva sähkön siirtoverkko mahdollistaa vetytalouden syntymisen ja Suomen kasvupotentiaalin hyödyntämisen”, sanoo Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä.

Yhteistyöhankkellaan Gasgrid ja Fingrid osallistuvat HYGCEL konsortioon (Hydrogen and Carbon Value Chains in Green Electrification), joka koostuu useista suomalaisista yrityksistä ja yliopistoista. Business Finland on myöntänyt tukea HYGCEL-hankekokonaisuudelle, jonka budjetti on yli 10 M€. Osana tätä kokonaisuutta myös Gasgridin ja Fingridin yhteishanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen.

”Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi ja vetytalouden mahdollistamiseksi on tärkeää kehittää Suomen yhteiskunnan kannalta kustannustehokkain energiansiirtojärjestelmä, jonka osana vetyverkko voi toimia. Laajapohjainen yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten kesken edesauttaa toimivan ja kilpailukykyisen monimuotoisten kaasujen markkinan ja siirtoalustan luomista Suomessa”, kertoo Gasgrid Finlandin Strateginen analyysi & TKI -yksikön päällikkö Sara Kärki.

Yhteistyöhankkeessa tehdään Suomen vetytalouden ja energiansiirtojärjestelmän kehityksen skenaarioita, joiden perustana käytetään sidosryhmiltä koottuja näkemyksiä vetytalouden kehityksestä. Lisäksi selvitetään vetyverkon rakennettavuutta ja kehitetään vetymarkkinan ja sektori-integraation perusteita. Hankkeen keskeiset tulokset julkaistaan. Hanke valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja Gasgridin ja Fingridin yhteistyöhankkeesta:

Sara Kärki, Yksikön päällikkö, Strateginen analyysi & TKI, Gasgrid Finland Oy, sara.karki@gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722

Venla Partanen, Kehitysinsinööri, Strateginen analyysi & TKI, Gasgrid Finland Oy, venla.partanen@gasgrid.fi, puh. +358 50 305 3504

Mikko Heikkilä, Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid, mikko.heikkila@fingrid.fi, puh. + 358 40 637 4720

Eveliina Seppälä, Asiantuntija, Fingrid, eveliina.seppala@fingrid.fi, puh. +358 407707598

Lisätietoja HYGCEL:sta, mukana olevista tahoista sekä Business Finlandin rahoituspäätöksestä voi lukea täältä.

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria