Ajankohtaista / Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2022 siirto- ja palveluhinnaston

Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2022 siirto- ja palveluhinnaston

Gasgrid Finland on julkaissut vuoden 2022 siirto- ja palveluhinnaston, jota sovelletaan 1.1.2022 alkaen.

Siirto- ja palveluhinnasto on voimassa tariffivuoden ajan, eli 1.1.-31.12.2022. Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnasto sisältää kaasun siirtohintojen lisäksi tasepoikkeamamaksujen laskentamenetelmät, kapasiteetin ylitysmaksun sekä keskitetyn tiedonvaihdon hinnat. Lisäksi hinnastossa on laskentaesimerkkejä hinnaston käytön helpottamiseksi. Hinnasto on lopullinen lukuun ottamatta Balticconnectorin toleranssia koskevaa kohtaa, koska Balticconnectorin kapasiteetinjaon ehdot eivät ole vielä tämän hinnaston julkaisuajankohtana vahvistettu Energiaviraston toimesta. Toleranssi päivitetään Gasgridin nettisivuilla julkaistavaan hinnastoon 1.12.2021.

Gasgrid Finlandin siirto- ja palveluhinnaston vuodelle 2022 löydät tästä.

Suomessa sovelletaan postimerkki-viitehintamenetelmää, jossa syöttö- ja ottopisteiden välinen etäisyys tai tekninen siirtokapasiteetti eivät vaikuta syöttö- tai ottokapasiteettimaksun yksikköhintaan, vaan syöttö- tai ottokapasiteetin hinta on sama kaikissa syöttö- tai ottopisteissä.

Lisätietoja: Mika Myötyri, kaasumarkkinoiden kehityspäällikkö, mika.myotyri@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria