Ajankohtaista / Gasgrid Finlandista kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä

Gasgrid Finlandista kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä

Laki energian alkuperätakuista tuli voimaan 3.12.2021. Alkuperätakuujärjestelmä laajenee sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Lain mukaisesti Gasgrid Finland toimii kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja alkuperätakuurekisteri tullaan ottamaan käyttöön 1.4.2022.

Uuden lain mukaisia alkuperätakuita voi hakea energialle, joka on tuotettu lain voimaantulon jälkeen. Laki suomeksi ja ruotsiksi löytyy Valtioneuvoston sivuilta.

Energian alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Alkuperätakuut auttavat käyttäjää varmistamaan, että käytetty energia on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Käytännössä esimerkiksi biokaasua ei voi markkinoida tai myydä ilman alkuperätakuuta. Myös alkuperätakuiden EU-maiden väliset siirrot ovat jatkossa mahdollisia, ja Suomeen voi ostaa esimerkiksi Saksassa tuotettua biokaasua ja Saksassa Suomessa tuotettua biokaasua.

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle myönnetään tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita, ja vastaavasti alkuperätakuut käytetään peruuttamalla kyseinen määrä myönnettyjä alkuperätakuita. Kaasun alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille, uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville kaasuille ja vedylle.

Alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty siirto- tai jakeluverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella (ns. offgridtuotanto).

Alkuperätakuurekisteriin liitytään rekisteröitymällä tilinhaltijaksi. Tuotantolaitoksen omistaja tai hänen asianmukaisesti valtuuttama rekisteröijä voi rekisteröidä tuotantolaitoksen rekisteriin.  Rekisteröityminen ja liittymissopimusten tekeminen pyritään avaamaan maaliskuussa 2022.

Alkuperätakuiden käsittely alkaa 1.4.2022, kun alkuperätakuurekisteri otetaan käyttöön. Ajalta 3.12.2021 – 31.3.2022 alkuperätakuut myönnetään takautuvasti.

Säännöt, palvelun hinnat ja ohjeet sekä sopimusasiakirjat julkaistaan alkuvuonna 2022 Gasgrid Finlandin verkkosivuilla.

Lisätietoja:  Heli Haapea, palvelupäällikkö, heli.haapea@gasgrid.fi, puh. 040 352 7643. Päivitämme tietoja myös Gasgrid Finlandin verkkosivuille: Alkuperätakuut.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria