Ajankohtaista / Gasgrid Finlandille on myönnetty 80 miljoonan euron vastuullisuuslaina

Gasgrid Finlandille on myönnetty 80 miljoonan euron vastuullisuuslaina

OP Yrityspankki Oyj:n myöntämä laina on sidottu Gasgrid Finlandin vastuullisuusohjelmaan.

Gasgrid Finlandin saama laina on sidottu kolmeen yhtiön vastuullisuusohjelman keskeiseen mittariin: toimituskatkoihin, henkilökunnan tapaturmiin sekä suoriin kasvihuonepäästöihin.

Suunnittelemattomien toimituskatkojen lukumäärän tavoitteena on nolla ja vertailukohtana käytetään vuotta 2020, jolloin suunnittelemattomia toimituskatkoja ei tapahtunut. Oman henkilökunnan poissaoloon johtaneet tapaturmat on tavoitteena pitää jatkossakin nollassa. Suoria kasvihuonekaasuja koskeva vähennystavoite määritellään 2022 alkupuolella, kun vertailuvuosien 2020–2021 keskiarvo on selvillä. Tavoitteena on systemaattisesti laskea Gasgridin suoria kasvihuonepäästöjä.

”Vastuullisuus on Gasgridin toiminnan kannalta avainasemassa, joten vastuullisuusohjelmaamme sidottu laina on luonnollinen osa tulevaisuuttamme ja tuo strategian toteuttamiseen entistä enemmän konkreettisuutta”, kommentoi Gasgrid Finlandin talousjohtaja Petri Dahlström.

Lisätietoja: Petri Dahlström, talousjohtaja, +358 40 778 9260, petri.dahlstrom@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria