Ajankohtaista / Suomella mahdollisuuksia vedyntuotannon kärkimaaksi

Suomella mahdollisuuksia vedyntuotannon kärkimaaksi

Gasgrid Finland on toteuttanut selvityksen vetytalouden ja vetymarkkinoiden kehityspotentiaalista. Analyysi osoittaa Suomella olevan merkittävä potentiaali tulevaisuuden vetytaloudessa niin vedyn tuottajana kuin vientimaana.

Gasgrid Finlandin 2035 vision mukaan kaasut mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan, jolle yhtiö tarjoaa alustan. ”Olemme tunnistaneet vedyn olevan yksi nopeimmin kehittyvistä tulevaisuuden monimuotoisista kaasuista. Vedyn rooli on myös korostunut käsillä olevassa energiamurroksessa ja hiilineutraalin yhteiskunnan luomisessa. Olemme esitelleet analyysimateriaalia eri tilaisuuksissa syksyn 2021 aikana ja se on herättänyt runsaasti mielenkiintoa. Julkaisemme materiaalin nyt kokonaisuudessaan sidosryhmien pyynnöstä.”, kertoo Gasgrid Finlandin Strategisen analyysi & TKI -yksikön päällikkö Sara Kärki.

Gasgrid Finland kehittää aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaa, palveluita sekä kaasumarkkinoita edistääkseen tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Liityimme keväällä 2021 osaksi European Hydrogen Backbone (EHB) -aloitetta, jossa luotiin yhteinen visio Euroopan laajuisen vetyverkon kehityksestä sekä tutkittiin vedyn kysyntää, tarjontaa ja siirtoinfrastruktuurin roolia Euroopassa. Tässä yhteydessä loimme vision vetyverkon kehittymisestä Suomeen.

Syksyllä 2021 toteutimme selvityksen Suomen roolista ja mahdollisuuksista vetytalouden kehityksessä syventääksemme EHB:n analyysiä. Selvityksen mukaan Suomella on merkittävä vihreän vedyn tuotantopotentiaali: vuonna 2030 noin 50 TWh/v ja vuonna 2050 jopa noin 150 TWh/v. Tämän potentiaalin saavuttaminen tarkoittaa Suomen suuren tuulivoimapotentiaalin hyödyntämistä sekä arvoketjujen kehitystä konkreettisten hankkeiden kautta. ”Suomella on erinomaiset lähtökohdat vedyntuotannon kärkimaaksi. Meillä on valtavat uusiutuvan energian resurssit, jotka voivat mahdollistaa merkittävän vedyntuotannon sekä tarjota myös mielenkiintoisia uusia investointi- ja vientimahdollisuuksia.”, kommentoi Kärki.

Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää kehittää energiansiirtoinfrastruktuuria kokonaistaloudellisimmin – siirrettäessä energiaa suuria määriä pitkiä matkoja, on kaasujen siirto kustannustehokas vaihtoehto. Siksi Gasgrid selvittää vetytalouden mahdollisuuksia ja sen luomia kehitystarpeita myös yhdessä Fingridin kanssa ”Energian siirtoverkot vetytalouden ja puhtaan energiajärjestelmän mahdollistajina” tutkimus- ja kehityshankkeessaan. “Suomella on hyvät mahdollisuudet hyötyä kehittyvästä vetytaloudesta. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden energiansiirtojärjestelmää.”, lisää Kärki.

Selvitys toteutettiin syksyllä 2021 yhteistyössä Guidehousen kanssa EHB-työhön pohjautuen. Löydät selvityksen täältä.

Lisätietoja: Sara Kärki, Yksikön päällikkö, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki@gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria