Ajankohtaista / Vastuullisuus Gasgridin ytimessä

Vastuullisuus Gasgridin ytimessä

Vastuullisuus on Gasgridilla ytimessä ja osa strategiaa. Gasgridin ensimmäinen vastuullisuusohjelma otettiin käyttöön heti toimintamme alusta 2020 ja olemme toteuttaneet vastuullisuuteen liittyviä hankkeita määrätietoisesti askel askeleelta. Visiomme on saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035 ja me tarjoamme sille alustan. Haluamme olla vastuullinen muutosvoima ja muuttaa yhteiskuntaa rohkealla ja vastuullisella tavalla. Vastuullisuus on osa liiketoimintaa ja tuottaa arvoa toiminnallemme ja asiakkaillemme. Henkilöstömme toteuttaa vastuullisuusohjelmaamme laaja-alaisesti. Myös roolimme valtionomisteisena yrityksenä edellyttää meiltä vastuullista ja läpinäkyvää toimintaa. Gasgridin arvot, toimimme yhdessä, rakennamme tulevaisuutta ja tunnemme vastuumme, ohjaavat työtämme arjessa ja näkyvät vastuullisuustyössämme. Vastuullisuuden kehittämistä johdetaan Gasgridilla vastuullisuusfoorumissa, jossa on osallistujia laaja-alaisesti tärkeiden teemojen esiin nostamiseksi ja edistämiseksi.

Osallistimme sidosryhmämme kysymällä heiltä toimintaamme liittyvät tärkeimmät teemat ja laadimme tuloksien perusteella vastuullisuuden olennaisuusanalyysin. Saimme paljon arvokasta tietoa kyselystä vastuullisuustyöhömme ja kyselyyn osallistuneista 88 % pitää Gasgridia vastuullisena yrityksenä, mikä oli hieno saavutus ensimmäisenä toimintavuonna. Laadimme Gasgridin ensimmäisen vastuullisuusraportin vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla ja otimme heti käyttöön GRI-raportointiviitekehyksen soveltuvin osin.

Toimimme kaikilla vastuullisuuden eli ympäristö (E), sosiaaliset (S) ja hallinnointitapa (G) osa-alueella.

E: Ympäristöteemassa olemme tehneet sitoumuksen metaanipäästöjen vähentämiseksi ja laskeneet hiilidioksidipäästöt koko arvoketjussamme.

S: Sosiaalisten tekijöiden osalta sidosryhmillemme tärkeää ovat toimitusvarmuus ja kaasun siirron turvallisuus sekä henkilöstömme erinomainen johtaminen ja osaaminen. Saavutimme vastikään huikeat 700 päivää ilman oman henkilöstön tapaturmia.

G: Toimintaamme ohjaavat hallinnointi- ja toimintaperiaatteet ja olemme vastikään päivittäneet väärinkäytösten ilmoituskanavan.

Toimintajärjestelmä muuttaa vastuullisuusohjelman konkreettiseksi tekemiseksi osana yhtiön johtamismallia. Toimintajärjestelmämme perustuu prosessijohtamiseen, riskilähtöiseen ajatteluun sekä sidosryhmien odotuksien tunnistamiseen ja täyttämiseen. Tänä vuonna olemme sertifioineet koko henkilöstön voimin loistavin tuloksin toimintajärjestelmämme, joka kattaa turvallisuus- (ISO 45001), laatu- (ISO 9001) ja ympäristöjärjestelmät (ISO 14001) sekä kansallisen energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ+).

Gasgrid tukee yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteita ja toimii omassa roolissaan ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä huolehtimalla kaasun siirtojärjestelmän metaani- tai hiilidioksidipäästöjen vähäisyydestä. Laadimme myös paraikaa oman toimintamme hiilineutraalisuustiekarttaa tuleville vuosille, jotta vähennämme päästöjämme entisestään ja siirrämme kaasua mahdollisimman vähäpäästöisesti.

Gasgridin siirtämillä kaasuilla on vahva rooli Suomen ja Euroopan energiajärjestelmässä. Kaikkia puhtaita kaasuja tarvitaan tukemaan päivittäistä energian saantia ja varastointia. Olemassa olevassa kaasun siirtojärjestelmässä voi jo nykyisellään siirtää maakaasun lisäksi myös uusiutuvaa biokaasua. Biokaasulla on mahdollista vähentää elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 prosenttia. Kaasun siirtojärjestelmä on tehokas ja jo valmis infra, jolla on vain vähäisiä maankäytöllisiä rajoituksia tai käytön aikaisia vaikutuksia. Kaasun putkisiirto on erittäin energiatehokas muoto siirtää isoja määriä energiaa vähäpäästöisesti, joustavasti ja huomaamattomasti maan alla tai meren pohjassa. Vedyllä on tulevaisuudessa valtava potentiaali vähentää päästöjä siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Minua kiehtoo Gasgridilla se, että saan etuoikeutetusti olla mukana rakentamassa tulevaisuuden hiilineutraalia yhteiskuntaa. Olen päässyt kehittämään Gasgridin vastuullisuustyötä toiminnan alusta lähtien ja olemme jo hyvällä tasolla vastuullisuustyössämme ja työ jatkuu. Teemme kehitystyötä pitkäjänteisesti, osallistamme sidosryhmämme ja kerromme vastuullisuudesta myös mm. verkkosivuillamme ja vastuullisuusraportissamme.  Näen Gasgridilla tulevaisuudessa kasvun mahdollisuuksia puhtaiden kaasujen parissa ja kaasualan edelläkävijänä toimimisessa. Julkaisemme lähiaikana päivitetyn vastuullisuusohjelman, josta kerromme myöhemmin lisää vuosiraportissamme sekä verkkosivuillamme.

Blogin kirjoittaja on Gasgridin vastuullisuuspäällikkö Minna Tolonen, joka on työskennellyt kaasujen parissa kahdeksan vuotta ja sitä ennen metsäteollisuudessa eri kehitys- ja vastuullisuustehtävissä.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria