tammikuu 2022

Alkuperätakuun asiakaskirje

Tässä asiakastiedotteessa kerromme alkuperätakuujärjestelmän ajankohtaisista asioista, kuten uuden alkuperätakuurekisterin käyttöönotosta ja alkuperätakuiden varmennusvelvoitteesta. Alkuperätakuujärjestelmä on laajentunut sähkön lisäksi kaasuun ja

Testaamme vikabanneria