Ajankohtaista / Gasgrid Finland ja Nordion Energi selvittävät yhteistyömahdollisuuksia vetyinfrastruktuurin ja markkinoiden kehittämisessä Perämeren alueella

Gasgrid Finland ja Nordion Energi selvittävät yhteistyömahdollisuuksia vetyinfrastruktuurin ja markkinoiden kehittämisessä Perämeren alueella

Suomen ja Ruotsin kansalliset kaasunsiirtoverkonhaltijat, Gasgrid Finland ja Nordion Energi, ovat sopineet selvittävänsä  mahdollisuuksia kehittää uutta vetyinfrastruktuuria ja vetymarkkinoita Perämeren alueella. Pääasiassa  alueen teollisuuden siirtymä- ja laajentumismahdollisuuksiin käytettävän vedyn potentiaalisen kysynnän arvioidaan olevan 100 TWh.

EU:n uusien toimintakehyksien, kuten Fit for 55-valmiuspaketin ja kaasudirektiivin, tukemana ollaan enenevissä määrin yksimielisiä siitä, että sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden on yhteistyössä kehitettävä vetyinfrastruktuurin suunnittelua, ja siihen on sisällytettävä maarajat ylittävät yhteydet naapurimaiden välillä.

”Sekä Suomessa että Ruotsissa on merkittäviä uusiutuvia energiavaroja, ja Perämerellä on ainutlaatuiset edellytykset uuden, puhtaan vetyteollisuuden kehittymiselle. Tämä kehitys voi nopeuttaa kehittymistämme maailmanlaajuisesti johtaviksi puhtaiksi vety- ja hiilinegatiivisiksi talouksiksi. Tämä on molemmille maille ainutlaatuinen mahdollisuus luoda vetymarkkina Perämeren alueelle”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Perämeri on potentiaalinen alue Pohjoismaiden ensimmäisen valtioiden rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin kehittämiselle. Molemmat yhtiöt ovat havainneet asiakkaiden ja sidosryhmien olevan kiinnostuneita vetyä kohtaan. Euroopan vedyn tarjontaa ja kysyntää analysoitiin European Hydrogen Backbone -aloitteessa, joka koostuu kaasun siirtoverkonhaltijoista 21 Euroopan maassa. Analyysi osoittaa, että Pohjoismaissa on merkittävä potentiaali vedyn tuottamiselle.

”Alue on vahvan teollisen kehityksen vaiheessa. Energian kysyntä kasvaa nopeasti ja vety on elintärkeää teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Meidän on ajateltava ja toimittava uusilla tavoilla sekä työskenneltävä uusissa kumppanuuksissa, jotta voimme investoida tämän siirtymän edellyttämään laajaan infrastruktuuriin”, sanoo Hans Kreisel, Nordion Energin toimitusjohtaja.

Keväällä 2022 Gasgrid Finland ja Nordion Energi suunnittelevat analysoivansa tarkemmin alueen potentiaalia ja esittävänsä alueellisen ennusteen vedyn ja sähkön tarpeista vuosille 2025–2045. Yhtiöt pyrkivät myös kehittämään mahdollisia vedyn siirtoverkon reititysluonnoksia tukemaan energiainfrastruktuurin kehitystä. Selvitysvaiheessa Gasgrid Finland ja Nordion Energi käyvät aktiivista vuoropuhelua tulevan vedyn arvoketjun sidosryhmien, tuottajien, teollisuuden ja viranomaisten, kanssa molemmissa maissa.

Lisätietoja:
Sara Kärki, Yksikön päällikkö Gasgrid Finland, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki@gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722
Saila Horttanainen, Viestintäjohtaja Nordion Energi, saila.horttanainen@nordionenergi.se,  puh. +46 70 622 7606

 

 

 

Nordion Energi on erikoistunut energiainfrastruktuuriin, ja sitä ohjaa selkeä tavoite: olla mukana ajamassa siirtymistä 100 % vihreään energiaan. Nordion Energi on Ruotsin kantaverkon verkko-operaattori (TSO, Transmission System Operator) ja omistaa ja operoi maan suurinta kaasunjakeluverkkoa sekä harjoittaa sähköverkkotoimintaa. Nordion Energi varmistaa, että asiakkaillemme, kuten teollisuudelle, kunnille, CHP-laitoksille, kotitalouksille, huoltoasemille ja ravintoloille, on aina saatavilla energiaa turvallisesti ja kestävästi.

 

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria