Ajankohtaista / Alkuperätakuun asiakaskirje

Alkuperätakuun asiakaskirje

Tässä asiakastiedotteessa kerromme alkuperätakuujärjestelmän ajankohtaisista asioista, kuten uuden alkuperätakuurekisterin käyttöönotosta ja alkuperätakuiden varmennusvelvoitteesta.

Alkuperätakuujärjestelmä on laajentunut sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Laki energian alkuperätakuista 1050/2021 on tullut voimaan 3.12.2021, ja lain mukaisesti Gasgrid Finland toimii kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä.

Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Alkuperätakuilla varmennetaan, että kaasu/vety on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle myönnetään tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja vastaavasti alkuperätakuut käytetään peruuttamalla ko. määrä myönnettyjä alkuperätakuita.


Mitä seuraavaksi?

Alkuperätakuurekisterinä tulee toimimaan Grexel Systems Oy:n G-REXUusi alkuperätakuurekisteri otetaan käyttöön lain siirtymäaikojen puitteissa 1.4.2022 ja  varmennusvelvoite alkuperätakuilla alkaa 1.7.2022. Palvelusopimusten tekeminen pyritään aloittamaan maaliskuussa ja rekisteröityminen järjestelmään alkaa 1.4.2022.

Ennen alkuperätakuurekisterin käyttöönottoa tulee tuotantotiedot kirjata luotettavasti tuotantokuukaudelle (kalenterikuukausi) ja näiden tietojen perusteella alkuperätakuut voidaan myöntää taannehtivasti alkuperätakuulain voimaantulosta 3.12.2021 alkaen. Jotta alkuperätakuita voidaan myöntää – myös taannehtivasti, tulee tuotantolaitoksen olla mm. todennettu Energiaviraston edellyttämällä tavalla. Ennen todentamista alkuperätakuita ei voida myöntää. Lisää tietoa mittauksiin ja todentamiseen liittyvistä vaatimuksista ja ohjeista saa Energiavirastolta, go@energiavirasto.fi.

Nyt käytössä ollut biokaasusertifikaattijärjestelmä ja sen avulla tehty biokaasun toimitusten verottomuuden todentaminen ei ole enää ollut mahdollista 1.1.2022 alkaen. Biokaasusertifikaatteja myönnetään kuitenkin 31.3.2022 asti. Biokaasusertifikaatin haltijan ilmoituksesta Gasgrid Finland voi muuttaa alkuperätakuulain voimaan tullessa tai sen jälkeen biokaasusertifikaattirekisteriin merkityn biokaasusertifikaatin alkuperätakuuksi. Biokaasusertifikaatin haltijan on ilmoitettava muunnosta Gasgrid Finlandille 31.5.2022 mennessä osoitteeseen go@gasgrid.fi.

On kuitenkin hyvä huomioida, että kaasun ja vedyn varmennusvelvoite alkuperätakuilla alkaa 1.7.2022 eli sen jälkeen alkuperätakuut ovat ainoa tapa varmentaa kaasun ja vedyn alkuperä.

Lisätietoa verotukseen liittyvistä asioista antavat Verohallinnon Antti Saastamoinen, antti.saastamoinen@vero.fi sekä Valtteri Klemetti, valtteri.klemetti@vero.fi.


Alkuperätakuujärjestelmän säännöt, hinnoittelumenetelmä ja palvelusopimus

Säännöt ja hinnoittelumenetelmä ovat valmiit kuulemista varten. Pakettiin on lisätty vielä palvelusopimus sekä sopimusehdot. Virallinen kuuleminen tapahtuu Energiaviraston toimesta, kun kyseiset viimeistellyt asiakirjat toimitetaan Energiavirastolle lähiaikoina.


Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Järjestämme alkuperätakuujärjestelmästä kaksi tiedotustilaisuutta helmi-maaliskuussa ja kolme rekisterin käyttökoulutusta huhtikuun alussa. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Rekisterin käyttökoulutukset ovat samansisältöiset, ja niistä voi valita itselleen parhaiten sopivan ajan. Tapahtumiin voi osallistua myös useampi henkilö samasta organisaatiosta. Teams-linkit osallistumiseen saa pyytämällä osoitteesta go@gasgrid.fi. Järjestämme tiedotustilaisuuksia ja rekisterin käyttökoulutuksia myös keväämmällä ja alkukesästä 2022. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ma 7.2. klo 12–13.30 Tiedotustilaisuus ajankohtaisista ja käytännön asioista
To 17.2. klo 12-14 Verohallinnon ja Gasgridin infotilaisuus verotusasioista
Ti 8.3. klo 9–10.30 Tiedotustilaisuus ajankohtaisista ja käytännön asioista
Ma 4.4. klo 12–13.30 Rekisterin käyttökoulutus
To 7.4. klo 9–10.30 Rekisterin käyttökoulutus
Ti 12.4. klo 12–13.30 Rekisterin käyttökoulutus

Kysymykset kaasujen alkuperätakuuseen liittyen pyydämme lähettämään osoitteeseen go@gasgrid.fi. Lisätietoja löytyy Gasgrid Finlandin suomenkielisiltä verkkosivuilta sekä myös ruotsiksi ja englanniksi. Verkkosivuillamme on myös alkuperätakuujärjestelmän Q&A.


Lisätietoja
antaa Heli Haapea, palvelupäällikkö, 040 352 7643, heli.haapea@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria