Ajankohtaista / Energiavirasto järjestää kuulemisen Gasgrid Finlandin kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja maksujen määrittämisen perusteista

Energiavirasto järjestää kuulemisen Gasgrid Finlandin kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja maksujen määrittämisen perusteista

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista 18.2.2022 saakka.

Gasgrid Finland Oy toimii 3.12.2021 voimaan tulleen lain energian alkuperätakuista (1050/2021, jäljempänä ”alkuperätakuulaki”) mukaisena kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterien ylläpitäjänä. Kaasun alkuperätakuut korvaavat alkuperätakuulain 41 §:n mukaisesti biokaasusertifikaatit, joiden myöntäjänä Gasgrid Finland Oy toimii. Tämän johdosta Gasgrid Finland Oy on toimittanut Energiaviraston vahvistettavaksi alkuperätakuulain 30 §:n mukaisesti kaasun ja vedyn alkuperätakuun myöntämiseen ja siirtämiseen liittyvän palvelun (”alkuperätakuupalvelun”) ehdot sekä alkuperätakuupalvelusta perittävien maksujen määrittämisen perusteet.

Kuulemisasiakirjat löytyvät Energiaviraston sivuilta.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden lausua Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista. Lausunnot tulee toimittaa Energiavirastoon viimeistään 18.2.2022 sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Lausunnon voi tarvittaessa toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero 119/071001/2022.

Lisätietoja kuulemisesta antavat:

Juristi Emilia Taimi, emilia.taimi@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 087
Tekninen asiantuntija Katriina Ojanen, katriina.ojanen@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 051

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria