Ajankohtaista / Vetytaloushankkeen väliraportti esittelee sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin mahdollisuuksia energiajärjestelmälle

Vetytaloushankkeen väliraportti esittelee sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin mahdollisuuksia energiajärjestelmälle

Gasgrid ja Fingrid selvittävät sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin tarjoamia mahdollisuuksia energiajärjestelmälle yhteishankkeessa, jonka tähänastisia tuloksia esitellään julkaistussa väliraportissa. Suomessa puhtaasti tuotettu vety on keskeinen keino fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteishankkeessa tutkitaan vedyn tuotantoon ja kulutukseen liittyviä vaatimuksia energiansiirtoinfrastruktuurille ja vaikutuksia laajemmin energiajärjestelmään. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Gasgrid ja Fingrid ovat yhteistyössä laatineet väliraportin, jossa tuodaan esiin keskeisiä näkökulmia ja alustavia tuloksia sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin tarjoamista mahdollisuuksista tulevaisuuden energiajärjestelmälle. Vedyn siirtoinfrastruktuurin nähdään mahdollistavan Suomen puhtaan ja kustannustehokkaan sähköntuotantopotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen. Väliraportissa esitetään myös luonnokset vetytalouden kehitykseen liittyvistä skenaarioista, joiden avulla tutkitaan vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja niiden vaikutuksia energiajärjestelmään.

Väliraportissa on myös nostettu esiin suomalaisten yritysten näkemyksiä vetytaloudesta perustuen viime syksynä tehtyihin yrityshaastatteluihin. Yritysten näkemyksissä korostui, että sähkö- ja vetyinfrastruktuuria on syytä kehittää samanaikaisesti ja kokonaisuus huomioiden. Gasgrid ja Fingrid näkevät yhteissuunnittelun tärkeänä mahdollisimman kustannustehokkaan energiajärjestelmän kehittämiseksi.

Seuraavaksi yhteishankkeessa täsmennetään luonnosteltuja skenaarioita ja tehdään alustavia järjestelmämallinnuksia. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja arvioidaan eri vetytalouden arvoketjuja sekä kehityspolkujen vaikutuksia kaasun, sähkön sekä mahdollisen vedyn siirtojärjestelmän kehitystarpeisiin. Skenaariot konsultoidaan laajasti sidosryhmillä kuluvan vuoden aikana. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden 2022 lopussa ja julkaisun yhteydessä pidetään yhteinen sidosryhmätilaisuus.

Yhteishanke toteutetaan osana useista suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvaa HYGCEL-tutkimushankekonsortiota. Business Finland on 28. lokakuuta 2021 myöntänyt tukea sekä Gasgridin ja Fingridin yhteishankkeelle että laajemmalle kokonaisuudelle.

 

Löydät väliraportin täältä

Voit lukea aiemman tiedotteen täältä

 

Lisätietoja:

Gasgrid Finland Oy
Venla Partanen, Kehitysinsinööri, venla.partanen@gasgrid.fi, puh. +358 50 305 3504
Sara Kärki, Yksikönpäällikkö, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki@gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722

Fingrid Oyj
Jussi Närhi, Asiantuntija, Strateginen verkkosuunnittelu, jussi.narhi@fingrid.fi, puh. +358 40 846 8948
Mikko Heikkilä, Päällikkö, Strateginen verkkosuunnittelu, mikko.heikkila@fingrid.fi, puh. +358 40 637 4720

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria