Ajankohtaista / Jokaisella teolla on merkitystä

Jokaisella teolla on merkitystä

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat jo aiheuttaneet paljon inhimillistä kärsimystä ja ne on otettu järkyttyneinä vastaan ympäri maailmaa. Suomessa tilanne on aiheuttanut laajaa huolta, joista osa kohdistuu yhteiskuntaan ja energiasektoriin. Me Gasgridillä tuomitsemme Venäjän sotatoimet ja toivomme niiden mahdollisimman nopeaa loppumista.

Yhtiönä Gasgrid toimii tilanteessa kolmella eri tasolla:

  1. Akuutisti olemme osa Euroopan yhteistä energiajärjestelmää, jossa toimimme yhteisenä rintama aina kulloistenkin sääntöjen ja toimien mukaisesti. Pyrimme tällä luomaan vakautta ja ennustettavuutta, jotta yhteiskunnan eri toimijat pystyvät tekemään luotettavasti omia ratkaisujaan varautumisessa tulevaisuuteen.
  2. Lähitulevaisuudessa kaasujen infrastruktuurin ja järjestelmän kehitys jatkuu mahdollistaen erilaisten hankintalähteiden kirjon asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi jo viimeisen parin vuoden aikana Suomen kaasujen kysyntä olisi voitu kattaa Virosta tulevaa Balticconnectoria pitkin puolet vuoden päivistä. Yhteys tarjoaa pääsyn globaaleille LNG-markkinoille ja Latvian kaasuvarastoon. Lähivuosina tämä määrä voi nousta jopa 80 % vuoden päivistä yhdessä LNG-terminaalien kanssa.
  3. Vetytalous ja puhtaat kaasut tarjoavat erittäin nopeasti kehittyvän mahdollisuuden Suomelle. Puhdas tuulivoima ja monipuolinen energiajärjestelmämme mahdollistaa Suomen hiilineutraaliuden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden. Tämä antaa pohjan myös näihin liittyvien ratkaisujen tarjoamisen Euroopalle. Tutkimme tähän liittyviä mahdollisuuksia laajasti eri kumppaneiden kanssa.

Tällä hetkellä kriisistä huolimatta kaasujärjestelmä on toiminut suunnitellusti ja epävarmuuden näkyen lähinnä markkinahinnoissa. Keskitymme Suomi-Baltia-alueella erityisesti varautumiseen nyt ja lähitulevaisuudessa yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja pyrimme osaltamme varmistamaan järjestelmän luotettavan ja markkinasääntöjen mukaisen toiminnan.

Meistä jokainen voi auttaa akuutisti esimerkiksi humanitäärisellä avulla ja kiinnittämällä huomiota omaan energian käyttöön. Jokaisella teolla on merkitystä. Gasgrid kantaa huolta ympäröivästä yhteiskunnasta ja halu auttaa hädässä olevia on suuri. Lahjoitamme ja tulemme lahjoittamaan humanitääriseen apuun nyt ja tulevaisuudessa.

Toivomme etenkin inhimillisen kärsimyksen loppuvan pian – ajatuksemme ovat erityisesti viattomien ihmisten luona sekä niiden ukrainalaisten energia-alan ammattilaisten, jotka sotatilasta huolimatta ovat pitäneet järjestelmän toiminnassa.

Olli Sipilä
Toimitusjohtaja
Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria