Ajankohtaista / Gasgrid Finland mukana päivittämässä European Hydrogen Backbone -ryhmän vetyverkon kehitysvisiota vastaamaan Euroopan komission REPowerEU 2030 -tavoitteita

Gasgrid Finland mukana päivittämässä European Hydrogen Backbone -ryhmän vetyverkon kehitysvisiota vastaamaan Euroopan komission REPowerEU 2030 -tavoitteita

Gasgrid Finland on jatkanut yhteistyötä eurooppalaisten kaasun siirtoverkko-operaattorien kanssa edistääkseen Euroopan laajuisen vetyverkon kehitystä. European Hydrogen Backbone (EHB) -ryhmä on tänään julkaissut päivitetyn kehitysvision, jossa vetyverkon kehitystä on entisestään kiihdytetty tukemaan Euroopan ilmastotyötä ja Euroopan energiajärjestelmän resilienssin kasvattamista.

EHB-ryhmän päivitetyssä visiossa siirtoverkkotoimijat ovat kiihdyttäneet vetyverkon kehitystä entisestään ja jo vuonna 2030 vetyverkko kasvaisi 26 000 kilometrin pituiseksi. Vuonna 2040 verkko kattaisi 28 maata 52 000 kilometrin mittaisena. Tärkeät vedynsiirtoreitit kehittyisivät jo vuoteen 2030 mennessä vastaamaan vedyn kasvavaan kysyntään, luomaan eurooppalaista vetymarkkinaa sekä parantamaan Euroopan energiaturvallisuutta.

”Suomen näkökulmasta paikallisen vetypohjaisen teollisuuden mahdollistamiseksi tärkeintä on Pohjoismaiden ja Baltian alueella visiossa kehittyvä vedyn siirtoverkko. Se mahdollistaa tuulivoiman kysynnän kasvua, huoltovarmuuden lisäämistä ja Itämeren alueen teollisuuden siirtymistä hiilineutraaleihin ratkaisuihin. Tämä käytävä voisi myös kytkeä alueen eurooppalaiseen vetymarkkinaan luoden Suomesta houkuttelevan investointiympäristön”, sanoo Olli Sipilä, Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja.

Visioitu noin 52 000 kilometrin pituinen vetyverkko perustuisi olemassa olevan kaasuinfrastruktuurin hyödyntämiseen sekä uuden infrastruktuurin rakentamiseen. Siirtoinfrastruktuurista 60 % olisi vedylle sopivaksi muokattua maakaasuverkkoa ja 40 % verkosta olisi uutta putkistoa, joka mahdollistaisi uusien Euroopan energiahubien syntymisen alueille, joilla nykyinen kaasunsiirtoverkosto on pieni, mutta vedyn odotettu kysyntä ja tarjonta suurta.

”European Hydrogen Backbonen visioima vetyverkko on merkittävä mahdollisuus Pohjoismaiden ja Baltian alueelle. Alueen merkittävät uusiutuvan energian resurssit voivat edistää uuden paikallisen vetyyn perustuvan teollisuuden syntyä, luoda kestävää kasvua ja palvella Euroopan energiaomavaraisuutta”, Sipilä jatkaa.

EHB-ryhmä on laajentunut kattamaan uusia siirtoverkko-operaattoreita, ja ryhmään kuuluu tällä hetkellä 31 eurooppalaista TSO:ta. Lisätietoja EHB-työstä ja uusin tiedote sekä julkaisu on ladattavissa täältä.


Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Sara Kärki, yksikön päällikkö, strateginen analyysi & TKI, +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi

 

European Hydrogen Backbone -ryhmä koostuu 31 eurooppalaisen kaasuinfrastruktuuriyrityksestä. Ryhmä työskentelee yhdessä edistääkseen rajat ylittävän, yleiseurooppalaisen vedynsiirtoinfrastruktuurin, vetymarkkinan ja eurooppalaisen energian toimitusvarmuuden kehittämiseksi sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. https://gasforclimate2050.eu/ehb/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria