Ajankohtaista / Gasgrid selvittää yhteistyössä Viron siirtoverkkoyhtiön Elering AS:n kanssa LNG-terminaalilaivan vuokrausta

Gasgrid selvittää yhteistyössä Viron siirtoverkkoyhtiön Elering AS:n kanssa LNG-terminaalilaivan vuokrausta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa toimenpiteitä suuren kokoluokan LNG-terminaalilaivan vuokraamiseksi yhteistyössä Viron kanssa. Terminaalilaivan vuokraus mahdollistaa Suomen irtautumisen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta. Gasgrid on saanut valtiovarainministeriöltä tehtäväksi selvittää ja neuvotella LNG-terminaalilaivan vuokrauksesta yhteistyössä Viron siirtoverkkoyhtiö Elering AS:n kanssa.

”Huoltovarmuuden turvaaminen näissä ja muissa mahdollisissa arvaamattomissa ja ennakoimattomissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Nopein ratkaisu varmistaa Suomen huoltovarmuus sekä kotitalouksien ja teollisuuden kaasun toimitusten jatkuvuus kaikissa eri skenaarioissa on LNG-terminaalilaiva”, kommentoi Gasgrid Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”Olemme tehneet viime kuukausina yhteistyötä alueen eri markkinatoimijoiden ja osapuolten kanssa löytääksemme parhaan ratkaisun Venäjän kaasuvirtoihin liittyvien riskien vähentämiseen. Tämä hanke on tietysti geopoliittisen tilanteen vuoksi erittäin kiireellinen ja tarvittava infrastruktuuri on rakennettava poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Viron ja Suomen välinen Balticconnector-yhdysputki mahdollistaa parhaan ja taloudellisesti sopivan ratkaisun. Balticconnector takaa toimitusvarmuuden molemmissa maissa ja tarvittavan joustavuuden terminaalilaivan käyttämiseen eri skenaarioissa”, kertoo Elering AS:n toimitusjohtaja Taavi Veskimägi.

Hankkeen ehdottoman välttämättömyyden vuoksi se on myös äärimmäisen kiireellinen ja pyritään toteuttamaan poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Laivaa varten rakennetaan Suomen ja Viron rannikoille satamarakenteet, mikä turvaa huoltovarmuuden kaasuntoimitusten pitkäaikaisissa häiriötilanteissa molemmissa maissa. Terminaalilaiva on tarkoitus saada käyttöön ensi talveksi Suomeen, tai mikäli se ei ole mahdollista, Viroon ennen Suomen rakenteiden valmistumista.

 

Lisätietoja
Median yhteydenotot: Engela Gyldén, Gasgrid Finland Oy, +358 45 885 1008, engela.gylden@gasgrid.fi
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Elo Ellermaa, viestinnän projektipäällikkö, Elering AS, +372 5347 9783, elo.ellermaa@elering.ee

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria