Ajankohtaista / Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat julkistaneet Nordic Hydrogen Routen – Euroopan ensimmäisen laajamittaisen rajat ylittävän vetyverkoston

Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat julkistaneet Nordic Hydrogen Routen – Euroopan ensimmäisen laajamittaisen rajat ylittävän vetyverkoston

Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat julkistaneet Nordic Hydrogen Route -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, tukea alueellista vihreää teollistumista, taloudellista kehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta.  Kehittämällä rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin ja avoimen vetymarkkinan Perämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä Nordic Hydrogen Route nopeuttaa vetytalouden luomista ja uusia investointeja Euroopan energiasiirtymän tukemiseksi ja lisää vihreän sekä kilpailukykyisen kotimaisen energian saatavuutta.

Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa putkiverkosto, joka kuljettaa tehokkaasti energiaa tuottajilta kuluttajille varmistaen pääsyn avoimelle, luotettavalle ja turvalliselle vetymarkkinalle. Integroitu energiainfrastruktuuri yhdistää koko Perämeren alueen toimijat vedyn ja sähköisten polttoaineiden tuottajista teräksenvalmistajiin, jotka ovat innokkaita luomaan uusia arvoketjuja ja tuotteita sekä irtautumaan fossiilista polttoaineista. Lopullista konseptia kehitetään yhdessä arvoketjun sidosryhmien kanssa.

”Alueellisen talouskasvun ja uusien teollisuusinvestointien lisäksi Nordic Hydrogen Route edistää merkittävästi Suomen ja Ruotsin kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita. Sen avulla Suomesta ja Ruotsista tulisi myös ilma- ja meriliikenteen puhtaiden vaihtoehtoisten polttoaineiden johtavia tuottajia, kun vetyä kuljetettaisiin uusille tuotantolaitoksille”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Vedyn alueellisen kysynnän arvioidaan ylittävän 30 terawattituntia vuoteen 2030 mennessä ja olevan noin 65 terawattituntia vuoteen 2050 mennessä. Suuri osa tästä vedystä on tarkoitus tuottaa käyttämällä Perämeren alueen runsasta maa- ja merituulikapasiteettia. Tuotanto mahdollistaisi yli 25 000 megawatin tuulivoimakapasiteetin rakentamisen. Nordic Hydrogen Route yhdistää tuotannon kysyntäkohteisiin Perämeren rannikolla kulkevalla putkella, josta on merkittäviä haaroja odotettuihin kysynnän keskittymiin, kuten Jällivaaraan ja Kiirunaan. Infrahankkeen tavoitteena on olla toiminnassa vuoteen 2030 mennessä, ja putken lopullinen pituus on noin 1 000 km.

”Perämeren toimiva vetymarkkina tekee alueesta houkuttelevan investointikohteen, edistää vihreää teollistumista ja luo uusia työpaikkoja. Se tarjoaa Pohjoismaille myös korkean energiahuollon varmuuden”, sanoo Nordion Energin toimitusjohtaja Hans Kreisel.

Nordic Hydrogen Routen perustana on EU:n viimeaikaisissa poliittisissa kehyksissä heijastuva kasvava yhteisymmärrys siitä, että vetyinfrastruktuurien suunnitteluun on sisällytettävä naapurimaiden väliset rajat ylittävät yhteydet, jotta potentiaali fossiilisista polttoaineista irtautumiseen voidaan maksimoida.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Sipilä, Gasgrid Finland Oy, p. +35840 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Strateginen analyysi ja TKI -yksikön päällikkö Sara Kärki, Gasgrid Finland Oy, p. +35840 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi
Median yhteydenotot: Engela Gyldén, p. +358 45 885 1008, engela.gylden@gasgrid.fi

Toimitusjohtaja Hans Kreisel, Nordion Energi AB, p. +46 72 217 5821, hans.kreisel@nordionenergi.se
Strategia- ja kehitysjohtaja Igor Vlassiouk, Nordion Energi AB, p. +46 70 560 1841, igor.vlassiouk@nordionenergi.se

 

Nordic Hydrogen Route on Gasgrid Finlandin ja Nordion Energin yhteinen hanke, joka vauhdittaa vetytalouden luomista rakentamalla rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin ja avaamalla avoimen vetymarkkinan Perämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä. Nordic Hydrogen Routen tavoitteena on edistää hiilestä irtautumista, tukea alueellista vihreää teollistumista, talouden kehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta. Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa putkiverkosto, joka kuljettaa ja varastoi energiaa tehokkaasti tuottajilta kuluttajille varmistaen pääsyn avoimelle, luotettavalle ja turvalliselle vetymarkkinalle. Lue lisää: www.nordichydrogenroute.com

 

Nordion Energi on energiainfrastruktuuriin erikoistunut yhtiö, jolla on selkeä tavoite: olla mukana edistämässä siirtymistä sataprosenttisesti vihreään energiaan. Nordion Energi on Ruotsin kaasun siirtoverkko-operaattori, se omistaa ja ylläpitää maan suurinta kaasunjakeluverkkoa ja sillä on myös sähköverkkotoimintaa. Nordion Energi varmistaa asiakkaiden, kuten teollisuuden, kuntien, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten, kotitalouksien, jakeluasemien ja ravintoloiden energiansaannin turvallisella ja kestävällä tavalla. Lue lisää: www.nordionenergi.se

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria