Ajankohtaista / Gasgrid, Kemira Oyj ja Ovako Imatra Oy Ab selvittävät yhdessä vedyn putkisiirtoinfrastruktuurin rakentamismahdollisuutta Joutsenosta Imatralle

Gasgrid, Kemira Oyj ja Ovako Imatra Oy Ab selvittävät yhdessä vedyn putkisiirtoinfrastruktuurin rakentamismahdollisuutta Joutsenosta Imatralle

Gasgrid Finland Oy, Kemira Oyj ja Ovako Imatra Oy Ab ovat solmineet yhteistyösopimuksen vedyn putkisiirron demonstraatiohankkeen toteutettavuuden selvittämiseksi sekä aloittaneet hankkeen esiselvitysvaiheen. Osapuolet myös neuvottelevat parhaillaan hankkeen jatkokehityksestä.

Gasgridin vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohankkeen tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ottaa käyttöön vedyn siirtojärjestelmä Kemiran Joutsenon tehtaalta Ovakon Imatran tehtaalle. Hanke mahdollistaa asiakkaille vedyn siirron, varastoinnin ja hyödyntämisen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen teollisuusalueen ulkopuolelle toteutettava vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohanke, joka voi sijaintinsa vuoksi olla osa paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja jopa Euroopan laajuiseksi kehittyvää vetyverkkoa.

”Hankkeen aikana on tarkoitus luoda skaalautuva ja monistettava konsepti vedyn putki-infrastruktuurihankkeesta. Lisäksi testaamme ja otamme käyttöön teknisiä ja kaupallisia ratkaisuja. Hankkeen positiivisten työllisyys- ja ympäristövaikutusten lisäksi hanke luo edellytyksiä vetytalouden kehittämiseksi ja sitä kautta laajempien kansantaloudellisten vaikutusten saavuttamiseksi”, kertoo Gasgridin strateginen analyysi & TKI -yksikön päällikkö Sara Kärki.

Demonstraatiohanke mahdollistaa Suomen ensimmäisen kokonaisen vedyn arvoketjun toteuttamisen sähköstä kemianteollisuuden sivutuotevedyn kautta terästeollisuuden vihreiksi lopputuotteiksi asti ja edistää siten Suomen energia- ja raaka-ainejärjestelmän kehitystä sekä vahvaa sektori-integraatiota.

Kemira näkee vetyputkisiirtohankkeen tärkeänä mahdollistajana alueellisen vetyklusterin kehitykselle. ”Kemiran Joutsenon tehtaalla vetyä syntyy sivutuotteena kloraatinvalmistuksen yhteydessä. Toimiva siirtoinfrastruktuuri mahdollistaa vedyn tehokkaat toimitukset ja luo synergiaetuja ja kasvuedellytyksiä vedyn jatkojalostukselle. “, sanoo Kemiran Joutsenon tehtaanjohtaja Janne Tynninen.

”Ovakon Imatran tehtaan tavoitteena on olla maailman ensimmäinen hiilineutraali terästehdas. Ovako-konsernin tavoitteena on vähentää tällä hetkellä kompensoitavaa päästömäärää asteittain siten, että tuotannon päästöt vähenevät vuoden 2015 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä ja 90 % vuoteen 2040 mennessä. Yksi askel kohti Imatran tehtaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista on maakaasun korvaaminen vedyllä aihion kuumennusuuneissa. Tämä vaatii vedyn saatavuuden lisäksi kuumennusuunien poltintekniikan uudistamisen“, kommentoi Ovako Imatra Oy Ab:n tehtaanjohtaja Klaus Enwald.


Lisätietoja:
Gasgrid Finland Oy
Sara Kärki, Yksikön päällikkö, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki@gasgrid.fi, p. +358 40 158 1722

Kemira Oyj
Janne Tynninen, Tehtaanjohtaja, Joutseno. janne.tynninen@kemira.com, p. +358 40 7033823

Ovako Imatra Oy Ab
Klaus Enwald, Tehtaanjohtaja, klaus.enwald@ovako.com, p.+358 40 520 9482

 

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

 

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Vuoden 2022 alusta lähtien terästuotantomme on ollut täysin hiilineutraalia.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 2 800 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. Ovako on Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja osa Nippon Steel –konsernia. Konsernilla on maailmanlaajuisesti yli 100 000 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 50 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp ja www.nipponsteel.com

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria