Ajankohtaista / Kaasumarkkinauutiset 6

Kaasumarkkinauutiset 6

Kaasumarkkinat ovat kokeneet suuria muutoksia alkuvuoden aikana, mikä on vaikuttanut merkittävästi Gasgridin siirtoliiketoiminnan toimintaympäristöön sekä kaasumarkkinakehitykseen. Muuttuneen toimintaympäristön johdosta siirtoliiketoiminnan painopiste on siirtynyt toimitus- ja huoltovarmuusasioiden hoitoon sekä kaasumarkkinaosapuolten, Baltian siirtoverkonhaltijoiden sekä viranomaisrajapintojen kanssa käytävään jatkuvaan vuoropuheluun.


Asiakaspalvelukanavamme yhdistyvät – tavoitat meidät jatkossa osoitteesta customerservice@gasgrid.fi
Otamme käyttöön 10.5.2022 asiakaspalvelussamme uuden palvelupyyntöjärjestelmän, jonka tavoitteena on parantaa asiakaspalvelumme laatua ja tavoitettavuutta tarjoamalla yhden kanavan yhteydenotoille. Asiakkaillemme tämä näkyy vastausviesteissä palvelupyyntönumerona ja vanhat asiakaspalvelukanavamme info@gasgrid.fi, commercial@gasgrid.fi, technical@gasgrid.fi, biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi ja go@gasgrid.fi poistuvat asiakaspalvelukäytöstä. Jatkossa meidät tavoittaa yhdestä osoitteesta customerservice@gasgrid.fi. Vanhoista kanavista käännetään aluksi yhteydenotot automaattisesti siirtymäajan.


Markkinakatsaus
Suomessa kaasun käyttö vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin osalta asettui tasolle 4,9 TWh. Tammi-helmikuun aikana kaasuvirtaus Balticconnectorissa oli Virosta Suomen suuntaan maaliskuussa virtaussuunnan käännyttyä päinvastaiseksi. Geopoliittinen tilanne ja sen johdosta syntyneet epävarmuudet kaasumarkkinassa ovat vaikuttaneet kaasun käyttöön laskevasti ja kaasuenergian hintaa nostavasti. Löydät tuoreimman markkinadatakatsauksen täältä.


Toiminta toimitusten häiriötilanteessa
Asiakkailtamme on noussut voimakkaasti esille kysymyksiä toimitusvarmuutta koskien. Toimitusvarmuus sekä varautumiset normaalista poikkeaviin tilanteisiin ovat keskeisessä roolissa Gasgridin tekemisessä. Tämä on vaikuttanut siihen, että viime vuoden lopulla viestittyä kokonaisvaltaista tasehallintapalveluja koskevaa kehityshanketta on jouduttu siirtämään myöhemmäksi.

Gasgrid kehottaa markkinaosapuolia tutustumaan huolellisesti materiaaliin koskien Suomen kaasumarkkinan toimintaa toimitusten häiriötilanteessa, joka sisältää kuvaukset toimintatavoista sekä markkinaosapuolten vastuut eri kriisitasoissa.


Valmistautuminen LNG:n syöttöihin
Gasgrid valmistautuu Hamina LNG:n markkinoille tuloon. Hamina LNG:n tiedotteen mukaan yhtiö aloittaa käyttöönottovaiheen, joka tähtää kaupalliseen käyttöönottoon lokakuussa 2022. Gasgridin kaasumarkkinakehitysyksikössä valmistaudutaan kaupalliseen käyttöönottoon mm. kapasiteettituotteiden tarjonnan sekä nominointiprosessien osalta.

Huhtikuun alkupuolella käynnistettiin selvitys LNG-terminaalilaivan vuokrauksesta yhteistyössä Viron siirtoverkonhaltijan, Elering AS:n, kanssa. Tällä Floating Storage Regasification Unit (FSRU) -tyyppisellä LNG-terminaalilaivalla olisi merkittävä vaikutus Suomen toimitus- ja huoltovarmuuteen tarjoten uuden, merkittävän kaasuenergian hankintalähteen ja mahdollistaen nopean irtautumisen venäläisen kaasun riippuvuudesta. LNG-laivaa varten rakennetaan Suomen ja Viron rannikoille satamarakenteet, mikä turvaa huoltovarmuuden kaasuntoimitusten pitkäaikaisissa häiriötilanteissa molemmissa maissa. Terminaalilaiva on tarkoitus saada Suomeen käyttöön ensi talveksi. Mikäli Suomen satamarakenteet eivät valmistu tämän aikataulun puitteissa, sijoitetaan laiva tilapäisesti Viroon. LNG-laivan loppusijoituspaikka on Etelä-Suomen alueella. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan verkkosivuillamme erikseen. Uusimman tiedotteen aiheesta voit lukea täältä.


Alkuperätakuurekisteri ja markkinaroolikohtaiset puitesopimukset

Alkuperätakuurekisteri otettiin käyttöön huhtikuun alusta. Ensimmäisiä rekisteröitymisiä on toteutettu onnistuneesti. Alkuperätakuiden osalta varmennus- ja todentamisvelvoite alkaa 1.7.2022. Alkuperätakuista löydät lisätietoja tästä tiedotepaketista sekä verkkosivuiltamme.

Pyydämme huomioimaan, että ajalla 4.–15.7. ei tehdä ja allekirjoiteta palvelusopimuksia. Asiakaspalvelu toimii kuitenkin läpi kesän ja myös palvelusopimuksia tehdään pois lukien edellä mainittu kahden viikon jakso. Gasgridillä on parhaillaan käynnissä markkinaroolikohtaisten puitesopimusten päivitysprojekti. Projektin edetessä tulemme tiedottamaan markkinaosapuolia tunnistetuista päivitystarpeista.


Valmisteverotus

Vuoden alusta annettu laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta astui voimaan 1.1.2022. Uusi valmisteverolaki tunnistaa biokaasun. Tämän johdosta biokaasulle on säädetty omat käyttö- ja tuotantotavasta, kestävyyskriteereistä sekä tuotantoon käytetyistä raaka-ainejakeista riippuvat verotasonsa. Gasgridin toimiessa verovelvollisena valmisteverolain muutokset vaikuttivat myös veronkeruuperiaatteisiimme markkinaosapuolia kohtaan. Muutoksen johdosta biokaasun myyntiä, loppukäyttöä ja toimittamista harjoittavien markkinaosapuolien on ilmoitettava Gasgridille verolliset ja verottomat biokaasutoimituksensa loppukäyttöön.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria