Ajankohtaista / Gasgrid Finland julkaisee yhdessä muiden European Hydrogen Backbone -ryhmän jäsenten kanssa viisi potentiaalista vetykäytävää vastaamaan Euroopan kiihdytettyihin 2030 vetytavoitteisiin

Gasgrid Finland julkaisee yhdessä muiden European Hydrogen Backbone -ryhmän jäsenten kanssa viisi potentiaalista vetykäytävää vastaamaan Euroopan kiihdytettyihin 2030 vetytavoitteisiin

Gasgrid Finland on jatkanut yhteistyötä eurooppalaisten kaasun siirtoverkko-operaattorien kanssa edistääkseen Euroopan laajuisen vetyverkon kehitystä. European Hydrogen Backbone (EHB) -ryhmä on tänään julkaissut esityksen, jossa on visioitu viisi vedyn tuotantoon, kysyntään ja kiihdytettyihin EU-tavoitteisiin vastaavaa siirtokäytävää. EHB-ryhmän jäsenet suosittelevat Euroopan komissiota harkitsemaan poliittisena tavoitteena vedyn siirtokäytävien perustamista uraauurtavana infrastruktuurina vuoteen 2030 mennessä varmistaakseen REPowerEU-tavoitteiden saavuttamisen.

EHB-ryhmän uusimmassa analyysissä on visioitu viisi suuren kokoluokan vedyn siirtokäytävää vastamaan EU:n kiihdytettyihin REPowerEU suunnitelman tavoitteisiin. Visioidut siirtokäytävät ovat keskeinen osa kustannustehokasta ratkaisua toimittamaan suuria määriä edullista vetyä tuotantokohteista kysyntäkohteisiin. Potentiaaliset siirtokäytävät yhdistävät ensivaiheessa paikallisen ja alueellisen kysynnän ja tarjonnan, jonka jälkeen vetyverkko laajentuu ja yhdistyy Euroopan laajuiseksi verkoksi mahdollistaen myös vedyn tuonnin Euroopan ulkopuolelta.

Analyysissä on tunnistettu riittävän suuri vedyn tarjonta ylittämään  EU:n sisäisen tuotannon 2030 tavoitteet ja siten se tukee Euroopan energiaomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta. EHB-analyysi havaitsi 12 Mt verran (~400 TWh) potentiaalista vedyn tuotantoa ylittäen EU:n sisäisen 10 Mt:n REPowerEU 2030 -tavoitteen. Analyysissä nähtiin potentiaalia myös vedyn tuonnille. EHB-analyysissä on tunnistettu myös suuri osuus 2030 tavoitteiden mukaisesta kysynnästä, ja kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan yli nyt tunnistetun kysynnän REPowerEU -julkaisuissa tavoitellun kiihdytetyn vetykehityksen myötä. Sekä vedyn tarjonnan että kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi 2040-lukua kohden.

Analyysin mukaan keskeisen European Hydrogen Backbone -vetyinfrastruktuurin kehitys vuoteen 2030 mennessä mahdollistaa vetytalouden toimijoiden oman tuotannon ja kysynnän nopeaa kehitystä kustannustehokkaasti. Jotta näiden siirtokäytävien kehitys olisi mahdollista vuoteen 2030 mennessä, on nopeus ensiarvoista ja toimia tarvitaan heti. Viisi keskeistä konkreettista toimenpidettä ovat:

  • Uuden vetyinfrastruktuurin ja vedylle sopivaksi muunnettujen maakaasuverkkojen kehityksen edistäminen
  • Nopean rahoituksen avaaminen vetyinfrastruktuuriprojekteille
  • Luvitusprosessien yksinkertaistaminen ja lyhentäminen
  • Energiayhteistyökumppanuuksien tiivistäminen EHB:n ulkopuolisten maiden kanssa vedyn tuonnin osalta
  • Energiajärjestelmän integroidun suunnittelun perustaminen

”Uusimman EHB-analyysin mukaan Suomen, Ruotsin, ja Baltian maiden alueen, eli käytävä D:n, potentiaali on erittäin merkittävä. Alueen markkinan koon on analyysissä arvioitu olevan 127 TWh vuodessa jo vuonna 2030, mikä vastaa n. 20 % REPowerEU 2030:n kokonaistavoitteesta ja n. 38 % REPowerEU:n EU:n sisällä tuotettavan vedyn tavoitteesta. Vetytalous onkin erittäin merkittävä mahdollisuus Itämeren ympäristön maille, joilla on erinomaiset uusiutuvan energian resurssit, tilaa sekä edelläkävijyyttä kestävien teknologiaratkaisujen kehityksessä”, kertoo Gasgrid Finlandin yksikönpäällikkö Sara Kärki.

Siirtokäytävät yhdistävät eurooppalaisia ja tuontivetymarkkina-alueita REPowerEU-suunnitelman mukaisesti. Julkaistut viisi vedyn siirtokäytävää ovat:

  • Käytävä A: Pohjois-Afrikka ja Italia
  • Käytävä B: Lounais-Eurooppa ja Pohjois-Afrikka
  • Käytävä C: Pohjanmeren alue
  • Käytävä D: Pohjoismaat ja Baltian alue
  • Käytävä E: Itäinen ja Kaakkois-Euroopan alue

Lisätietoja EHB-tiedotteesta täältä. Analyysiraportin tiivistelmään pääset täältä. Täysimittaiseen analyysiraporttiin pääset täältä.


Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Sara Kärki, yksikönpäällikkö, strateginen analyysi & TKI, +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi

 

European Hydrogen Backbone -ryhmä koostuu 31 eurooppalaisen kaasuinfrastruktuuritoimijasta, jotka jakavat yhteisen vision kukoistavan vähähiilisen vetymarkkinan mahdollistamasta hiilineutraalista Euroopasta. EHB-aloite tavoittelee Euroopan hiilineutraalisuuden kiihdyttämistä määrittelemällä vetyinfrastruktuurin kriittistä roolia perustuen olemassa olevan ja uuden putki-infran hyödyntämiseen mahdollistaen kilpaillun, likvidin ja Euroopan laajuisen vähähiilisen vetymarkkinan. Aloite pyrkii edistämään markkinaehtoisuutta, kilpailua, huoltovarmuutta ja kysynnän ennakoitavuutta sekä rajat ylittävää yhteistyötä Euroopan maiden välillä sekä naapurimaidensa kanssa. www.ehb.eu

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria