Ajankohtaista / European Hydrogen Backbone -ryhmä on valmiina toteuttamaan vetymarkkinoiden luomisen mahdollistavat vetykäytävät vuoteen 2030 mennessä

European Hydrogen Backbone -ryhmä on valmiina toteuttamaan vetymarkkinoiden luomisen mahdollistavat vetykäytävät vuoteen 2030 mennessä

European Hydrogen Backbone (EHB) -ryhmä ja sen jäsenet, mukaan lukien Gasgrid Finland, ovat valmiita toteuttamaan vetyinfrastruktuurin, jota tarvitaan Euroopan vuoden 2030 vetytavoitteiden saavuttamiseksi. EHB pyytää tälle selkeää valtuutusta sekä tukevaa politiikkaa ja sääntelyä luovuttaessaan sitoumuksensa Euroopan komissiolle.

EHB-ryhmä ja sen 31 siirtoverkonhaltijaa ovat halukkaita ja kykeneviä toimittamaan vetyinfrastruktuurin, jota tarvitaan EU:n kunnianhimoisten REPowerEU-tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2030 ja sen jälkeen. Kaasuinfrastruktuureita hallinnoivilla organisaatioilla on otolliset edellytykset olla kehittämässä nykyisen kaasuinfrastruktuurin rinnalle uutta vetyinfrastruktuuria, sekä valmius edistää tarvittavia investointeja.

”Gasgrid on valmiina edistämään sekä alueellisen että Euroopan laajuisen vetyverkon ja vetyinfrastruktuurin kehitystä. Itämeren alueen ja Suomen potentiaali on erittäin merkittävä ja alueen markkinan koon on arvioitu olevan 127 TWh vuodessa jo vuonna 2030.  Suosittelemme yhdessä EHB-ryhmän kanssa, että vetylaaksoja yhdistävien käytävien toteuttaminen nostetaan eturivin infrastruktuurihankkeeksi ja poliittiseksi tavoitteeksi”, kommentoi Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

EHB-ryhmä on visioinut viisi vedyn tuonti- ja siirtokäytävää tasaamaan alueellisia eroja vedyn kysynnässä ja tarjonnassa sekä varmistamaan edullisen vedyn saatavuuden vuoteen 2030 mennessä. Nämä EHB:n visioimat vetykäytävät ovat yhdenmukaisia Euroopan komission REPowerEU-paketissa yksilöimien tärkeimpien käytävien kanssa. EHB-ryhmän jäsenet pyytävät selkeää valtuutusta ja poliittista tukea käytävien priorisoimiseksi.

EHB-ryhmä luovuttaa sitoumuksensa Euroopan komissiolle tiistaina 7.6.2022.

Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Sara Kärki, yksikönpäällikkö, strateginen analyysi & TKI, +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria