Ajankohtaista / Suomen kaasujärjestelmän tilanne on normaali

Suomen kaasujärjestelmän tilanne on normaali

Maanantaina 26.9. Nord Stream 1 ja 2 putkissa havaittiin vuotoja Ruotsin ja Tanskan läheisyydessä, ja tapahtunutta epäillään tahallaan tehdyksi ilkivallaksi. Tilanne on herättänyt ymmärrettävää huolta ja huomiota myös Suomessa, jossa Nord Stream putkia verrataan Itämeren pohjassa Suomen ja Viron välillä kulkevaan Balticconnector -yhdysputkeen.

Suomen kaasujärjestelmän tilanne on tällä hetkellä normaali, eikä kaasuverkon teknisessä toiminnassa ole mitään poikkeavaa. Siirtojärjestelmän toimivuutta tarkkaillaan Gasgrid Finlandilla jatkuvatoimisesti, ja kaasun siirtymisestä saadaan siten jatkuvaa reaaliaikaista tietoa. Mikäli poikkeavuuksia ilmenisi mistä tahansa syystä, havaittaisiin mahdolliset häiriöt välittömästi. Valvonta koskee maanalaista kaasun runkoverkkoa, meren alla Suomen ja Viron välillä kulkevaa Balticconnectoria sekä muuta putki-infrastruktuuria, kuten venttiiliasemia. Balticconnector -yhdysputken teknistä toimivuutta valvotaan Gasgridilla reaaliaikaisesti yhteistyössä Viron kaasun siirtoverkonhaltijan kanssa. Muun muassa näiden toimien avulla ylläpidetään kaasun toimitusvarmuutta ja häiriötöntä siirtoa, ja samalla myös yhteiskunnan toimivuutta.

Varautumisen ministerityöryhmä antoi 29.9. kaikille hallinnonaloille määräyksen ja suomalaisille kunnille vakavan vetoomuksen varmistaa kriittisen välttämättömän infrastruktuurin turvatoimet. Myös Gasgrid Finlandilla varautumista ja turvatoimia on tehostettu, ja valmiit suunnitelmat, joita noudatetaan ja joiden mukaan toimitaan tarpeen tullen, ovat olemassa eri skenaarioita varten. Yhtiö on valmis reagoimaan hyvin nopeasti, jos poikkeavuuksia tapahtuu tai havaitaan siirtojärjestelmässä. Turvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia ei kuitenkaan kerrota julkisuuteen.

Suomessa energiahuoltovarmuuteen on panostettu ja energialähteiden, kuten maakaasun, toimitushäiriöiden ennaltaehkäisytyö on ollut onnistunutta jo pitkään. Lisäksi Suomen markkinat saavat uusia hankintalähteitä loppuvuoden aikana Haminan LNG-terminaalista sekä Inkoon kelluvasta LNG-terminaalialuksesta, jotka molemmat myös omilta osiltaan parantavat Suomen energiavarmuutta.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria