Ajankohtaista / Gasgrid käynnistää markkinaroolikohtaisten puitesopimusten päivitysprojektin – tavoiteaikatauluna lokakuun loppu

Gasgrid käynnistää markkinaroolikohtaisten puitesopimusten päivitysprojektin – tavoiteaikatauluna lokakuun loppu

Gasgrid ja markkinaosapuolten väliset markkinaroolikohtaiset puitesopimuspohjat on valmisteltu ennen Suomen kaasumarkkinoiden avaamista. Markkinaroolikohtaiset puitesopimukset ovat sisällöltään kaikille markkinaosapuolille samat syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Suomessa kaasumarkkinamalli on vajaan kolmen vuoden aikana kehittynyt ja synnyttänyt tarpeen puitesopimusten päivittämiselle. Päivityksen yhteydessä Gasgrid selkeyttää ja ajantasaistaa sopimusten sisältöä vastaamaan paremmin avoimen kaasumarkkinan toimintamalleja ja lainalaisuuksia. Lisäksi sopimusten luettavuutta on parannettu ja viittauksia kaasumarkkinadokumentaatioon selkeytetty.

Markkinaroolikohtaisten puitesopimusten on oltava samansisältöiset kaikille kyseisessä roolissa toimiville markkinaosapuolille. Varmistaakseen, että puitesopimukset ovat linjassa Energiaviraston toimivaltaan kuuluvan kokonaisuuden osalta Gasgrid on alkusyksyllä toimittanut puitesopimukset Energiavirastolle katsottavaksi. Energiaviraston kommentit on sisällytetty puitesopimuksiin. Jotta puitesopimukset ovat syrjimättömiä ja tasapuolisia, niiden osalta ei ole sijaa neuvottelulle sopimusten yhdenmukaisuusvaatimuksen vuoksi. Markkinaosapuolille tullaan toimittamaan Gasgridin puolesta allekirjoitetut asiakirjat lähipäivinä. Ennen allekirjoitettua sopimusta markkinaosapuolille toimitetaan nähtäväksi kaikki päivitetyt markkinaroolikohtaiset puitesopimukset sähköpostitse sisältäen sekä puhtaan että muutosversion.

Päivitetyt puitesopimukset ja tällä hetkellä voimassa olevat puitesopimukset muodostavat aikajanallisesti eheän kokonaisuuden siten, että sopimussuhde Gasgridin ja markkinaroolin välillä jatkuu katkeamattomana. Tavoiteaikataulu päivitettyjen puitesopimusten solmimisten osalta on, että sopimukset on allekirjoitettu lokakuun loppuun mennessä.


Lisätietoja:

Mika Myötyri, kaasumarkkinapäällikkö, mika.myotyri@gasgrid.fi
Mikko Jortikka, lakiasiainpäällikkö, mikko.jortikka@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria