Ajankohtaista / Kelluvan LNG-terminaalin sääntökokonaisuuden kuuleminen on käynnistynyt – kuulemisaikaa 11.11.2022 saakka

Kelluvan LNG-terminaalin sääntökokonaisuuden kuuleminen on käynnistynyt – kuulemisaikaa 11.11.2022 saakka

Energiavirasto on käynnistänyt kelluvan LNG-terminaalin sääntökokonaisuuden kuulemisen, ja pyytää markkinaosapuolia antamaan lausuntoja seuraaviin Energiaviraston vahvistamiin asiakirjoihin:

  • General Terms and Conditions
  • Terminal rules
  • Joint Terminal Use Rules
  • Annex 6: Calculation of Guarantees and penalties

Markkinaosapuolten kommentit myös ei-vahvistettaviin liitteisiin ovat tervetulleita ja ne tulee osoittaa Gasgrid Finlandille. Energiavirasto ei arvioi vastaanotettuja kommentteja asiakirjoihin, joita Energiavirasto ei vahvista.

Energiaviraston kuuleminen on avoinna 21.10.-11.11.2022. Energiaviraston vahvistamia asiakirjoja koskevat lausunnot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja info@konkurentsiamet.ee. Energiavirasto pyytää viittaamaan vastauksissaan suomalaiseen diaarinumeroon 2182/050304/2022.

Saman aikaikkunan puitteissa on mahdollista toimittaa kommentteja Energiaviraston ei-vahvistamiin asiakirjoihin. Kommentit Energiaviraston ei-vahvistamiin asiakirjoihin toimitetaan Gasgrid Finlandille osoitteeseen customerservice@gasgrid.fi.

Mikäli lausuntoon ja sen mahdollisiin liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, pyydetään ne merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Energiaviraston kuulemiskirjeen löydät tästä. Kuulemismateriaalin löydät tästä.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria