Ajankohtaista / Itämeren alueen kehittyvä vetytalous turvaa koko Euroopan energiamarkkinaa – Gasgrid kehittää Itämeren vetyverkkoa uusissa hankkeissa

Itämeren alueen kehittyvä vetytalous turvaa koko Euroopan energiamarkkinaa – Gasgrid kehittää Itämeren vetyverkkoa uusissa hankkeissa

Gasgrid Finland on solminut tällä viikolla kaksi merkittävää sopimusta uuden vetyinfrastruktuurin kehittämiseksi Itämeren alueella. Kehityshankkeiden kautta Itämeren alueen vetyverkko voi kasvaa 5 000 kilometriin jo vuoteen 2030 mennessä. Hankkeiden ja Itämeren alueen uusiutuvan energian resurssien avulla voidaan saavuttaa EU:n sisäisen puhtaan vedyn tuotantotavoitteista jopa 90 prosenttia.

Gasgrid Finland, ruotsalainen kaasunsiirtoverkonhaltija Nordion Energi sekä teollisuusyritykset OX2 ja Copenhagen Infrastructure Partners ovat tällä viikolla käynnistäneet Suomen, Ruotsin ja eteläisen Itämeren merituulivoimaa yhdistävän vetyputkihankkeen selvityksen puhtaan ja kestävän vedyn tuottamisen ja varastoimisen mahdollistamiseksi suuressa mittakaavassa. Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC)-kehityshankkeessa selvitetään Suomen, Ruotsin ja Saksan yhdistävän merenalaisen vetyputken rakentamismahdollisuuksia. Suunniteltu vetyputken reitti kulkee manner-Suomesta ja Ruotsista Ahvenanmaalle ja sieltä eteläisen Itämeren kautta Saksaan vuoteen 2030 mennessä. Gasgridin osuus keskittyy erityisesti Suomen merialueilla olevan tuulivoiman hyödyntämisen mahdollistamiseen.

Lisäksi tällä viikolla allekirjoitettiin kuuden eurooppalaisen kaasun siirtoverkonhaltijan (TSO) yhteistyösopimus. Gasgrid, (Suomi), Elering (Viro), Conexus Baltic Grid (Latvia), Amber Grid (Liettua), Gaz System (Puola) ja ONTRAS (Saksa) ovat sopineet vetyinfrastruktuurin kehittämisestä Suomesta Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kautta Saksaan. Nordic-Baltic Hydrogen Corridor-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laaditaan hankkeen esiselvitys vuoden 2023 aikana. Esiselvityksen jälkeen voidaan edetä suunnittelu- ja lupavaiheiden kautta rakentamiseen. Gasgridin osuus liittyy erityisesti koko Etelä-Suomen kattavan vetyverkon kehittämiseen.

”Tällä viikolla julkistetut kaksi uutta Itämeren alueen vetytaloushanketta edistävät merkittävästi Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, lisäävät tuottavuutta ja työllisyyttä sekä vahvistavat Suomen asemaa kiertotalouden edelläkävijänä. Hankkeiden myötä kehityssuunnitelmamme sisältävät koko Suomen kattavan vetyverkoston. Euroopan laajuinen yhteistyö parantaa koko Euroopan energiaomavaraisuutta. Hankkeiden myötä Gasgrid vahvistaa Suomen energiatulevaisuuden edelläkävijyyttä ja houkuttelevuutta etenkin teollisten investointien kohteena”, kertoo Gasgrid Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Aiemmin tänä vuonna Gasgrid Finland ja Nordion Energi käynnistivät Nordic Hydrogen Route -hankkeen, joka kehittää vetyinfrastruktuuria ja -markkinaa Perämeren alueelle. Lisäksi Gasgrid Finland on osallistunut Euroopan laajuiseen vetyinfrastruktuurin ja -markkinan kehityksen visiotyöhön European Hydrogen Backbone, (EHB) -ryhmässä. Nyt visiosta ollaan etenemässä konkreettisten hankkeiden kautta toteutukseen.

Nordic Hydrogen Route, Nordic-Baltic Hydrogen Corridor ja Baltic Sea Hydrogen Collector -hankkeet etenevät nyt esiselvitysvaiheisiin, joissa selvitetään myös EU-rahoitusvaihtoehtoja. Hankkeet mahdollistavat Itämeren alueen erinomaisen maa- ja merituulivoimapotentiaalin hyödyntämisen vedyntuotantoon ja alueen energiaturvallisuuden varmistamisen. Hankkeiden myötä Itämeren alueen vetyverkko voi kasvaa yhteensä 5 000 kilometriin ja mahdollistaa 90 prosenttia REPowerEU-suunnitelman EU:n sisällä tuotettavasta puhtaan vedyn tavoitteista.

Gasgrid järjestää taustoittavan webinaarin 20.1.2023 vetytaloudesta ja hankkeista, josta lähetämme kutsun erikseen.

Linkit yhteistyötiedotteisiin

Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Sara Kärki, yksikönpäällikkö, strateginen analyysi & TKI, Gasgrid Finland Oy, puh. +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria