Ajankohtaista / Tukes myönsi Gasgridin LNG-terminaalilaivahankkeelle pysyväisluvan toimia Inkoon satamassa

Tukes myönsi Gasgridin LNG-terminaalilaivahankkeelle pysyväisluvan toimia Inkoon satamassa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Gasgrid Floating LNG Terminal Finlandille luvan sijoittaa nesteytettyä maakaasua sisältävä kelluva LNG-terminaalilaiva sekä laivan kiinnittämiseen ja kaasun siirtämiseen vaadittavat putkistot Inkoon satamaan pysyväisluonteisesti. Gasgridin toteuttamalla LNG-terminaalilaivahankkeella on tarkoitus varmistaa kaasun saanti teollisuudelle, raskaalle liikenteelle ja kotitalouksille sekä turvata Suomen huoltovarmuutta talvesta 2023 alkaen.

Tukesin päätöksen 11023/03.02.00/2022 mukaan LNG-terminaalilaiva Exemplar sijoitetaan Inkoon satamaan ja LNG Terminaalin toiminta voidaan aloittaa lupaehtojen mukaisesti.

LNG-terminaalilaivahankkeella turvataan Suomessa kaasun saatavuus pitkälle tulevaisuuteen. Hanke mahdollistaa myös Balticconnector-yhdysputken kautta kaasutoimituksia Baltian maihin ja jopa Puolaan.

”Hienoa, että olemme nyt saneet Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämän luvan harjoittaa LNG-terminaalitoimintaa Inkoon satamassa pysyväisluonteisesti. Tukesin päätös tarkoittaa sitä, että voimme operoida ja kehittää LNG-terminaalia Inkoossa pitkäjänteisesti. Olemme koko hankkeen ajan kiinnittäneet erityistä huomiota turvallisuuteen, toimintavarmuuteen, vastuullisuuteen ja korkeaan laatuun. LNG-terminaalilaiva on tarkoitus ankkuroida Inkoon syväsatamaan lähiaikoina, ja maakaasun jakelun pyrimme käynnistämään kelluvasta LNG-terminaalista jo tulevana talvena”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”Olemme pysyneet koko LNG-terminaalilaivahankkeen ajan suunnitellussa aikataulussa tekemällä tiivistä yhteistyötä osaavan kumppaniverkostomme ja monien eri viranomaistahojen kanssa”, kertoo Gasgrid Finlandin LNG-terminaaliprojektin johtaja Esa Hallivuori. ”LNG-terminaalin ja Gasgridin kaasunsiirtoverkoston yhdistävälle maakaasun yhdysputkelle olemme jo saaneet Tukesin luvan aiemmin.”

Tukes on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta sekä luotettavuutta. Myöhemmin suoritettavan varsinaisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen Tukes tekee LNG-terminaalille määräaikaistarkastuksia vuosittain. (VNa 685/2015 28 §)

Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, puh. +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Esa Hallivuori, LNG-terminaaliprojektin johtaja, Gasgrid Finland Oy, puh. +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria