Ajankohtaista / Gasgrid Finland Oy:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu 1.1.2023 alkaen

Gasgrid Finland Oy:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu 1.1.2023 alkaen

Gasgridin strategian yhtenä painopistealueena on tulevaisuuden siirtoalustojen kehittäminen kaasumaisille energia- ja raaka-aineille. Kehitämme yhtiön menestystekijöitä vedyn sekä puhtaiden kaasujen markkinoiden ja sektori-integraation toteuttamiseksi.

Strategialinjauksiemme mukaisesti johtoryhmää vahvistetaan vetykehityksen osalta ja aiemmin strateginen analyysi ja TKI -yksikön päällikkönä toiminut Sara Kärki tulee osaksi johtoryhmää 1.1.2023 alkaen. Sara vastaa uudesta Vetykehitys-yksiköstä ja toimii lisäksi juuri perustetun Gasgrid Vetyverkot Oy:n operatiivisena johtajana.

Lisäksi 1.1.2023 alkaen Siirtoliiketoiminnasta vastaavaksi johtoryhmän jäseneksi tulee Esa Hallivuori ja 9.1.2023 Gasgrid  Floating LNG Terminal Finland Oy:n toimitusjohtaja Satu Mattila liittyy osaksi laajennettua johtoryhmää aiemmin viestityn mukaisesti.

Siirtoalusta-yksikön vetäjänä jatkaa Janne Grönlund, Talous ja tukitoimintojen johdossa Petri Dahlström ja viestintä, vastuullisuus (ml. turvallisuus) ja yhteiskuntasuhteet-yksikön vetäjänä Virve Wright. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Olli Sipilä.

Vetykehitykseen luodun hankekehitysmallin avulla voidaan kehittää ja toteuttaa erikokoisia vetyverkkoja yhdessä asiakkaiden kanssa sekä toteuttaa strategisia suuren kokoluokan infrakehityshankkeita yhteistyössä naapurimaiden siirtoverkkoyhtiöiden kanssa.

Gasgrid Vetyverkot Oy on perustettu vuoden 2022 lopulla ja sen toimitusjohtajana toimii Olli Sipilä ja operatiivisena johtajana Sara Kärki. Gasgrid Vetyverkot Oy:n toiminta käynnistetään heti vuoden alusta ja sen kokoonpanosta ja hallituksesta tiedotetaan myöhemmin.

Johtoryhmä 1.1.2023 alkaen.


Lisätietoja:

Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria