Gasgrid Finland

Gasgrid uutiskirje 01-2021 on julkaistu

Pääset lukemaan uutiskirjeemme tästä. Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja

Gasgrid kilpailuttaa siirtoalustan kunnossapitopalvelut

Gasgrid Finland on julkaissut 2.4.2021 kaasun siirtoalustan kunnossapitopalveluita koskevan hankintailmoituksen HILMAssa. Yhtiölle merkittävässä hankkeessa valitaan yksi tai useampi palveluntuottaja neljän

Gasgrid Finland Oy CLC:n jäseneksi

llmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt organisaatiojäseniksi Gasgrid Finlandin, työeläkevakuutusyhtiö Elon, Linja-autoliiton ja tuulivoimayhtiö Vestaksen. Uudet

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi valmistui

Gasgrid Finland Oy toteutti sidosryhmiensä kanssa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin lokakuussa 2020. Sidosryhmät vastasivat kyselyyn vastuullisuuden teemoista, jotka Gasgrid oli alustavasti tunnistanut

Testaamme vikabanneria