Gasgrid Finland

Gasgrid Finland Oy CLC:n jäseneksi

llmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt organisaatiojäseniksi Gasgrid Finlandin, työeläkevakuutusyhtiö Elon, Linja-autoliiton ja tuulivoimayhtiö Vestaksen. Uudet

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi valmistui

Gasgrid Finland Oy toteutti sidosryhmiensä kanssa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin lokakuussa 2020. Sidosryhmät vastasivat kyselyyn vastuullisuuden teemoista, jotka Gasgrid oli alustavasti tunnistanut

Pyydämme sidosryhmiä vastaamaan kyselyyn

Arvoisat sidosryhmämme ja yhteistyökumppanimme, Pyydämme teiltä näkemyksiänne tulevaisuuden vastuullisuuden kehityskohteista, jotta voimme tutkia omaamme sekä toimialan vastuullisuutta sekä kehittää toimintaamme.

Gasgrid uutiskirje 03-2020 on julkaistu

Pääset lukemaan uutiskirjeemme tästä. Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja

Tietoa kaasuputkesta kiinteistöjen omistajille

Lähetimme tänä kesänä neljälle tuhannelle maakaasun siirtoputkiston käyttöoikeusalueen kiinteistönomistajalle kirjeen, jossa kerromme tärkeää tietoa toiminnasta maakaasuputken läheisyydessä. Haluamme päivittäin varmistaa

Testaamme vikabanneria