Kaasumarkkinat

Alkuperätakuun asiakaskirje

Tässä asiakastiedotteessa kerromme alkuperätakuujärjestelmän ajankohtaisista asioista, kuten uuden alkuperätakuurekisterin käyttöönotosta ja alkuperätakuiden varmennusvelvoitteesta. Alkuperätakuujärjestelmä on laajentunut sähkön lisäksi kaasuun ja

Kaasujen alkuperätakuujärjestelmän asiakastiedote

Valmistelussa olevan sääntelyn myötä Gasgrid Finland Oy:stä on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Lakiesitys energian alkuperätakuiksi on eduskun-nan käsittelyssä syysistuntokaudella.

Vakuushallintaan muutoksia 30.9.2021

Kehitämme vakuushallintaan liittyvää toimintatapaamme ja otamme käyttöön uuden vakuushallintamallin 30.9.2021 lähtien. Suurimmat muutokset verrattuna nykyiseen malliin ovat huomattava kevennys vaaditun

Asiakastiedote kaasun alkuperätakuista

Valmistelussa olevan sääntelyn myötä Gasgrid Finlandista on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Lakiesitys energian alkuperätakuiksi on eduskunnan käsittelyssä syysistuntokaudella. Alun

Testaamme vikabanneria