Kaasumarkkinat

Suomen kaasumarkkinalla on julistettu ennakkovaroitustaso 6.5.2022

Suomen toimivaltainen viranomainen, Huoltovarmuuskeskus, on julistanut Suomen kaasumarkkinalle EU-toimitusvarmuusasetuksen mukaisen ennakkovaroitustason 6.5.2022. Syynä ennakkovaroitustason julistamiseen on kasvanut epävarmuus Venäjän kaasutoimitusten

Kaasumarkkinauutiset 6

Kaasumarkkinat ovat kokeneet suuria muutoksia alkuvuoden aikana, mikä on vaikuttanut merkittävästi Gasgridin siirtoliiketoiminnan toimintaympäristöön sekä kaasumarkkinakehitykseen. Muuttuneen toimintaympäristön johdosta siirtoliiketoiminnan

Vuosi 2021 kaasumarkkinoilla

Vuosi 2021 oli kaasuenergiamarkkinoilla muutosten vuosi, mikä heijastui myös kaasunsiirtoliiketoimintaan vuoden aikana. Vuoden alku ja loppu olivat hyvin kylmiä ja

Alkuperätakuun asiakaskirje

Tässä asiakastiedotteessa kerromme alkuperätakuujärjestelmän ajankohtaisista asioista, kuten uuden alkuperätakuurekisterin käyttöönotosta ja alkuperätakuiden varmennusvelvoitteesta. Alkuperätakuujärjestelmä on laajentunut sähkön lisäksi kaasuun ja

Testaamme vikabanneria