Kaasuverkosto / Kaasuputken tunnistaminen

Kaasuputken tunnistaminen

Maakaasuputkistot on merkitty maastossa olevin merkintäpylväin ja -kilvin, tunnuskilvillä tai muilla merkinnöillä tahattoman vahingoittamisen estämiseksi. Maanpäällisen korkeapaineisen siirtoputkiston tunnusväri on violetti ja maanpäällisen jakelu- ja käyttöputkiston keltainen. Siirtoputkiston merkinnät ovat keltaisella pohjalla olevaa mustaa tekstiä.

Metsäalueilla ja taajamissa maakaasulinja on havaittavissa 5–10 metriä leveänä puuttomana vyöhykkeenä. Kaikki rakennustyöt on kielletty 5 metriä lähempänä kaasuputkea ilman putkenomistajan lupaa.

Kaivuukieltokyltin kuva:

Putken sijainti

Siirtoputkistomme sijaitsee eteläisen Suomen alueella. Karttasovelluksessa on esitetty kaasuputkisto, siihen liittyvät asiakkaiden rajapintoina toimivat paineenvähennysasemat sekä merkintäpylväät. Sovelluksesta pääset zoomaamaan ja näkemään eri toimintojen suojaetäisyydet. Lisäksi kartalla on esitetty putken sähköiseen korroosiosuojaukseen liittyvät anodikentät. Eri toimintoihin liittyvät suojaetäisyydet saat näkyviin tasovalikosta.

Kaasulinjoilla toimiminen

Kaasuputken ylitykset raskaalla kalustolla vahvistamattomissa kohdissa ja työskentely 5 metriä lähempänä kaasuputkea on kielletty ilman Gasgrid Finlandin lupaa ja valvontaa. Jos suunnittelet toimintaa maakaasuputken läheisyydessä, tutustu ohjeistuksiimme ja ota yhteyttä valvojiimme. Veloituksetta paikalle saapuva valvoja osoittaa kaasuputken tarkan sijainnin. Ojien perkaus ja maanpinnan viimeistelyt tehdään valvojan ohjauksessa.

Jos aiot työskennellä kaasuputken läheisyydessä, ota meihin yhteyttä mielellään kolme työpäivää aikaisemmin puh. (020) 44 78713. Valvojamme tulee veloituksetta paikalle.

Siirtoverkosto on jaettu putken näyttöjen ja ylitysten, maanrakennustöiden sekä siirtoverkon läheisyydessä tehtävien hankkeiden vaadittavien lausuntojen osalta neljään alueeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää kaasun siirtoverkoston paikkatiedoista, putken näytöistä ja ylityksistä tai kaasun siirtoverkoston lausunnoista, löydät yhteystiedot täältä.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa