Aktuellt / Öppnandet av gasmarknaden i Finland har lyckats

Öppnandet av gasmarknaden i Finland har lyckats

Gasmarknaden i Finland öppnades framgångsrikt för konkurrens 1.1.2020. Gasförsäljningen och överföringsnätet är separerade. Flera aktörer har kommit in på marknaden.

Gasgrid Finland Oy, som ansvarar för gasöverföringsnätet i Finland, var tillsammans med sina kunder och partner redo för att öppna den finländska gasmarknaden 1.1.2020 kl. 7.00. Några betydande kommersiella eller tekniska utmaningar har inte framkommit under den första dryga veckan. Flera aktörer har kommit in på den finländska gasmarknaden för att utnyttja marknadsmekanismerna.

Nu flödar gasen enligt planerna även i nya Balticconnector mellan Finland och Estland. Under den första veckan användes rörets hela kapacitet i riktning mot Finland.

”Vi har velat säkerställa att alla parter på marknaden får gas på ett tillförlitligt sätt samt att de får tillräcklig och korrekt information för att kunna arbeta effektivt. Vi önskar att parterna är aktiva så att vi ytterligare kan utveckla verksamheten för att den ska uppfylla behoven. I anslutning till detta ordnar vi även ett kundevenemang 12.2.2020”, berättar Olli Sipilä, verkställande direktör på Gasgrid Finland.

Allmänna marknadsdata kommer även att publiceras i Gasgrid-portalen och på ENTSOG:s (det europeiska samarbetsorganet för ägare av stamnät för gasöverföring) Transparency-plattform.

Kommersiella ärenden rörande marknaden tar vi emot på adressen commercial@gasgrid.fi.

 

Ytterligare information:

Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern