Aktuellt / Gasgrid Finlands ledningssystem har certifierats

Gasgrid Finlands ledningssystem har certifierats

Gasgrid Finlands certifieringsprojekt för lednings-, dvs. verksamhetssystemet började hösten 2020. Vi klargjorde våra mål, utbildade hela vår personal och utvecklade processer på ett kundorienterat sätt. Under våren genomförde vi t.ex. interna utvärderingar, ledningens genomgång, uppdateringar av policyer och riktlinjer samt en riskbedömning. Hela personalen deltog i arbetet och Innotiimi-ICG var vår partner i utvecklingen av processerna.

Gasgrid Finlands certifierade system är kvalitet ISO 9001:2015, säkerhet ISO 45001:2018, miljö ISO 14001:2015 och det nationella energieffektivitetssystemet ETJ+. I april utvärderade en extern assessor hur koncernens hela verksamhet överensstämmer med standarderna och resultatet var utmärkt. Gasgrid Finland fick bara en mindre avvikelse, mycket positiv feedback och den operativa prestationsförmågan var högsta möjliga. Certifieringen slutfördes enligt den planerade tidtabellen dvs. innan utgången av juni 2021.

Ett certifierat ledningssystem är särskilt viktigt för Gasgrid Finland, eftersom det ger en god grund för rätten att självinspektera gasöverföringsrörledningar som söks från Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES). Dessutom har det i utvecklingsarbetet varit viktigt att ge kunden mervärde, dvs. leveranssäker, trygg och ansvarsfull gasöverföring och tjänster enligt principerna om ständig förbättring.

För ytterligare information: Minna Tolonen, Hållbarhetschef, Gasgrid Finland Oy, +358 50 598 9148, minna.tolonen@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern