Aktuellt / Gasgrid har uppdaterat kanalen för whistleblowing dvs. oegentligheter

Gasgrid har uppdaterat kanalen för whistleblowing dvs. oegentligheter

Gasgrid Finland Oy vill agera ansvarsfullt och ta emot anmälningar om oegentligheter från sina intressentgrupper så att den egna verksamheten kontinuerligt kan förbättras och eventuella missförhållanden hanteras. Företaget har uppdaterat kanalen för whistleblowing dvs. oegentligheter i enlighet med EU:s whistleblowing-direktiv. Vi välkomnar anmälningar om brott mot lagstiftningen eller oetisk verksamhet på kanalen.

Kanalen är tillgänglig på finska, svenska och engelska på gasgrid.ilmoituskanava.fi. Sidan instruerar dig att skicka anmälan korrekt och att spara ID:t för ytterligare uppföljning. Anmälningskanalen är en tjänst som underhålls och utvecklas av en part utanför företaget.

Anonymitetsskyddet för anmälare är mycket viktigt för användning av kanalen. Ett mottagningsbevis kommer att skickas till avsändaren av anmälan inom en vecka efter det att anmälan skickades. Gasgrids utredningsteam för oegentligheter kan ställa ytterligare frågor via kanalen. Företaget ger anmälaren en sammanfattning av de korrigerande åtgärder baserat på utredningen inom tre månader. Om det inte handlar om en fråga för oegentlighetskanalen, utan till exempel en säkerhetsobservation, kommer Gasgrid att styra anmälan till rätt kanal.

Kanalen är endast avsedd för att anmäla oegentligheter. Om du har annan feedback, ta kontakt genom kontaktkanalerna på vår kontaktuppgifter -sidan.

Ytterligare information: Minna Tolonen, Ansvarsfullhetschef, Gasgrid Finland, minna.tolonen@gasgrid.fi, tel. 050 59 89 148

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern