Ajankohtaista / Gasgrid har uppdaterat kanalen för whistleblowing dvs. oegentligheter

Gasgrid har uppdaterat kanalen för whistleblowing dvs. oegentligheter

Gasgrid Finland Oy vill agera ansvarsfullt och ta emot anmälningar om oegentligheter från sina intressentgrupper så att den egna verksamheten kontinuerligt kan förbättras och eventuella missförhållanden hanteras. Företaget har uppdaterat kanalen för whistleblowing dvs. oegentligheter i enlighet med EU:s whistleblowing-direktiv. Vi välkomnar anmälningar om brott mot lagstiftningen eller oetisk verksamhet på kanalen.

Kanalen är tillgänglig på finska, svenska och engelska på gasgrid.ilmoituskanava.fi. Sidan instruerar dig att skicka anmälan korrekt och att spara ID:t för ytterligare uppföljning. Anmälningskanalen är en tjänst som underhålls och utvecklas av en part utanför företaget.

Anonymitetsskyddet för anmälare är mycket viktigt för användning av kanalen. Ett mottagningsbevis kommer att skickas till avsändaren av anmälan inom en vecka efter det att anmälan skickades. Gasgrids utredningsteam för oegentligheter kan ställa ytterligare frågor via kanalen. Företaget ger anmälaren en sammanfattning av de korrigerande åtgärder baserat på utredningen inom tre månader. Om det inte handlar om en fråga för oegentlighetskanalen, utan till exempel en säkerhetsobservation, kommer Gasgrid att styra anmälan till rätt kanal.

Kanalen är endast avsedd för att anmäla oegentligheter. Om du har annan feedback, ta kontakt genom kontaktkanalerna på vår kontaktuppgifter -sidan.

Ytterligare information: Minna Tolonen, Ansvarsfullhetschef, Gasgrid Finland, minna.tolonen@gasgrid.fi, tel. 050 59 89 148

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Tämä on vikabannerin testi