Aktuellt / Kundbrev, ursprungsgarantisystemet

Kundbrev, ursprungsgarantisystemet

I denna kundbulletin berättar vi om aktuella frågor gällande ursprungsgarantisystemet.

Utöver el har ursprungsgarantisystemet utvidgats till att omfatta gas och vätgas samt uppvärmning och kylning. Lagen om ursprungsgarantier för energi 1050/2021 har trätt i kraft 3.12.2021, och enligt lagen blir Gasgrid Finland upprätthållaren av ursprungsgarantiregistret för gas och väte.

Med ursprungsgaranti avses ett elektroniskt dokument som utgör bevis för slutförbrukarna för att en viss andel eller mängd energi har producerats med förnybara källor. Ursprungsgarantier garanterar att gasen har producerats med förnybara energikällor. Energi producerad med förnybara källor beviljas det antal ursprungsgarantier som motsvarar produktionsvolymen, och ursprungsgarantierna används genom att annullera motsvarande antal beviljade ursprungsgarantier.


Vad händer nu?

Grexel Systems Oy:s G-REX kommer att fungera som ursprungsgarantiregister. Det nya ursprungsgarantiregistret kommer att införas inom ramen för lagens övergångsperioder 1.4.2022 och certifieringsskyldigheten börjar 1.7.2022. Ingående av tjänsteavtal beräknas starta i mars och registrering i systemet startar 1.4.2022.

Produktionsdata måste under perioden 3.12.2021-31.3.2022 registreras på ett tillförlitligt sätt för produktionsmånaden (kalendermånad) under början av året och på basis av dessa uppgifter kan ursprungsgarantier beviljas retroaktivt från ikraftträdandet av ursprungsgarantilagen från 3.12.2021. För att ursprungsgarantier ska kunna beviljas – även retroaktivt – måste produktionsanläggningen bl.a. vara certifierad på det sätt som förutsätts av Energimyndigheten. Ursprungsgarantier kan inte beviljas före certifiering. Mer information om krav och instruktioner för mätningar och certifiering fås från Energimyndigheten, go@energiavirasto.fi.

Det nuvarande biogascertifieringssystemet och skattefrihetskontrollen för biogasleveranser som gjorts med hjälp av det har inte längre  varit möjlig från 1.1.2022. Biogascertifikat beviljas dock fram till 31.3.2022. Efter anmälan från innehavaren av biogascertifikatet kan Gasgrid Finland ändra biogascertifikatet som är infört i biogascertifikatregistret till en ursprungsgaranti vid eller efter ursprungsgarantilagens ikraftträdande. Innehavaren av biogascertifikatet måste meddela Gasgrid Finland om omvandlingen senast 31.5.2022.

Det är dock värt att notera att certifieringsskyldigheten för gas och väte börjar 1.7.2022 dvs. efter det är ursprungsgarantier det enda sättet att säkerställa ursprunget för gas och väte.

Mer information om beskattning ger Skatteförvaltningen: Antti Saastamoinen, antti.saastamoinen@vero.fi och Valtteri Klemetti, valtteri.klemetti@vero.fi.


Ursprungsgarantisystemets regler, prissättningsmetod och tjänsteavtal

Reglerna och prissättningsmetoden är redo för att höras. Tjänsteavtal och avtalsvillkor har lagts till i paketet. Ett formellt samråd kommer att äga rum på initiativ av Energimyndigheten när dessa slutgiltiga dokument inom kort överlämnas till Energimyndigheten.

Kommande händelser och utbildningar

Vi ordnar två informationsmöten om praktiska frågor i februari-mars och tre användningsutbildningar med samma innehåll i början av april (på finska). Evenemangen kräver inte förhandsanmälan och man kan välja den lämpligaste tiden för utbildningen. Fler än en person från samma organisation kan delta. Teams-länkarna för att delta kan erhållas från go@gasgrid.fi.

Mån 7.2. klo 12–13.30 Informationsmöte 4 om aktuella och praktiska frågor
Tis 8.3. klo 9–10.30 Informationsmöte 5 om aktuella och praktiska frågor
Mån 4.4. kl 12–13.30 Registrets användningsutbildning 1
Tor 7.4. kl 9–10.30 Registrets användningsutbildning 2
Tis 12.4. kl 12–13.30 Registrets användningsutbildning 3

Frågor om ursprungsgarantin för gaser skickas till go@gasgrid.fi. Mer information finns även på Gasgrid Finlands webbplats med en uppdaterad Q&A om ursprungsgarantier för gas och väte. Q&A innehåller ett allmänt avsnitt samt några frågor och svar relaterade till beskattning. Dessutom finns kontaktuppgifter till Energimyndigheten och Skatteförvaltningen för frågor som gäller dem.


Mer information:
Heli Haapea, Servicechef, Tel. 040 352 7643, heli.haapea@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern